YAML

YAML

YAML staat voor "YAML Ain't Markup Language" (YAML is geen opmaaktaal) en is een menselijk leesbaar, gestructureerd gegevensformaat dat vaak wordt gebruikt voor configuratiebestanden, data-serialisatie en andere toepassingen waarin gegevens in een gemakkelijk leesbare en schrijfbare tekstindeling moeten worden weergegeven. YAML wordt vaak gebruikt in softwareontwikkeling, configuratiebeheer, CI/CD-pipelines en meer.

Enkele kenmerken en concepten van YAML zijn:

  1. Leesbaarheid: YAML is ontworpen om leesbaar en begrijpelijk te zijn voor zowel mensen als computers. Het gebruikt inspringing en structuur om gegevenshiërarchie aan te geven.
  2. Gegevensstructuren: YAML ondersteunt verschillende gegevensstructuren, zoals lijsten (arrays), sleutel-waardeparen (dictionaries), getallen, strings en booleans.
  3. Inspringing: YAML maakt gebruik van inspringing (witruimte aan het begin van een regel) om de hiërarchie van gegevens aan te geven. Inspringing wordt gebruikt om te bepalen welke waarden bij elkaar horen.
  4. Lijsten en Dictionaries: Lijsten worden weergegeven met behulp van hyfens en dictionaries met sleutel-waardeparen worden weergegeven met een sleutel gevolgd door een dubbele punt en een waarde.
  5. Commentaar: Commentaar in YAML wordt aangegeven met een hekje (#) en wordt genegeerd door de parser.
  6. Inclusie: YAML ondersteunt het opnemen van andere YAML-bestanden in een hoofdbestand, waardoor configuratie en structuur modulair kunnen worden opgebouwd.
  7. Datatypen: YAML ondersteunt verschillende datatypen, waaronder strings, getallen, booleans, null-waarden en complexe structuren zoals arrays en dictionaries.
  8. Quotes: Strings kunnen enkel of dubbel worden geciteerd, afhankelijk van de noodzaak om speciale tekens te ontsnappen.
  9. Standaardconventies: YAML heeft bepaalde standaardconventies, zoals het gebruik van null, true en false voor respectievelijk null-waarden, booleans en de waarden true en false.

YAML wordt vaak gebruikt in configuratiebestanden voor tools en systemen zoals Kubernetes, Docker Compose, CI/CD-pipelines zoals GitHub Actions en GitLab CI, en meer. Door de leesbaarheid en eenvoudige syntaxis is YAML populair geworden voor het definiëren van configuratie-instellingen en het structureren van gegevens op een manier die zowel voor mensen als computers begrijpelijk is.

 

Updated on 11 Aug, 2023
Tagged Checkmarx Bright