Docker

Docker

Docker is een platform voor containerisatie, waarmee ontwikkelaars en operators softwaretoepassingen en hun afhankelijkheden kunnen verpakken, distribueren en uitvoeren in geïsoleerde omgevingen, bekend als containers. Containers bieden een gestandaardiseerde manier om applicaties en hun omgeving te bundelen, waardoor ze consistent kunnen worden uitgevoerd op verschillende systemen, zoals ontwikkelaarslaptops, testomgevingen en productieservers.

Enkele belangrijke kenmerken van Docker zijn:

  1. Container Images: Een containerimage is een lichtgewicht en draagbare eenheid die de applicatiecode, runtime, systeemhulpmiddelen en configuraties bevat die nodig zijn om een applicatie te draaien.
  2. Isolatie: Containers zorgen voor procesisolatie en het delen van de kernel van het hostbesturingssysteem, waardoor applicaties onafhankelijk van elkaar kunnen draaien zonder interferentie.
  3. Reproduceerbaarheid: Met Docker kunnen ontwikkelaars een containerimage maken die alle afhankelijkheden en configuraties bevat die nodig zijn om een applicatie consistent te laten draaien, ongeacht de omgeving.
  4. Schaalbaarheid: Containers kunnen eenvoudig worden opgeschaald en verminderd op basis van de vraag naar resources, waardoor een flexibele en efficiënte schaalbaarheid wordt geboden.
  5. Portabiliteit: Containers kunnen consistent worden uitgevoerd op verschillende omgevingen, zoals lokale ontwikkelaarsmachines, on-premises servers of cloudomgevingen.
  6. Docker Hub: Een gedeelde repository van Docker-images die ontwikkelaars en operators kunnen gebruiken om basisimages te verkrijgen en om hun eigen images te delen.
  7. Docker Compose: Een tool waarmee je meerdere containerdiensten kunt definiëren en uitvoeren met één configuratiebestand.
  8. Orkestratie: Docker kan worden gebruikt in combinatie met containerorkestratieplatforms zoals Kubernetes om de implementatie en het beheer van grote aantallen containers te automatiseren.

Docker heeft de manier waarop software wordt ontwikkeld, getest en geïmplementeerd aanzienlijk veranderd. Het heeft bijgedragen aan het versnellen van DevOps-praktijken, het verminderen van compatibiliteitsproblemen en het verbeteren van de algehele efficiëntie en schaalbaarheid van applicaties. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met andere tools voor infrastructuurautomatisering en orkestratie om moderne en schaalbare applicaties te bouwen en te beheren.

Updated on 11 Aug, 2023
Tagged Checkmarx Bright