Kubernetes

Kubernetes

Kubernetes, vaak afgekort als "K8s," is een open-source containerorkestratieplatform dat wordt gebruikt voor het automatiseren, beheren en schalen van containerized applicaties. Het stelt ontwikkelaars en operators in staat om complexe containeromgevingen op een efficiënte en schaalbare manier te beheren. Kubernetes werd oorspronkelijk ontwikkeld door Google en is nu beheerd door de Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Enkele kernkenmerken en concepten van Kubernetes zijn:

  1. Container Orkestratie: Kubernetes automatiseert de levenscyclus van containers, inclusief het plannen van containers op hostsystemen, het beheren van de beschikbaarheid, het schalen op basis van vraag en nog veel meer.
  2. Pods: Een pod is de kleinste inzetbare eenheid in Kubernetes. Het kan één of meerdere containers bevatten die nauw met elkaar samenwerken en dezelfde netwerk- en opslagbronnen delen.
  3. Services: Services definiëren netwerktoegang tot een set pods. Ze stellen applicaties in staat om met elkaar te communiceren zonder zich bewust te zijn van de specifieke pod die achter de service staat.
  4. ReplicaSets en Deployments: Deze concepten stellen gebruikers in staat om de gewenste toestand van hun pods te beschrijven en te handhaven, evenals automatisch schalen en rollbacks uitvoeren.
  5. ConfigMaps en Secrets: ConfigMaps worden gebruikt om configuratiegegevens in te voeren, terwijl Secrets worden gebruikt voor het beheren van gevoelige informatie zoals wachtwoorden.
  6. Namespace: Kubernetes ondersteunt namespaces, waarmee je clusters kunt opdelen in geïsoleerde virtuele clusters. Dit is handig om meerdere teams of projecten te scheiden binnen hetzelfde fysieke cluster.
  7. Kubernetes Master en Nodes: Een Kubernetes-cluster bestaat uit een master-node en een of meer worker-nodes. De master-node beheert en coördineert de clusteractiviteiten, terwijl de worker-nodes de containers hosten.
  8. Container Runtimes: Kubernetes ondersteunt verschillende container-runtimes, zoals Docker, containerd en CRI-O, voor het uitvoeren van containers.

Kubernetes maakt het beheer van grootschalige containeromgevingen en microservices-architecturen veel eenvoudiger en efficiënter. Het biedt automatisering van schaalbare deployments, load balancing, zelfherstel na storingen en uitgebreide monitoring en logging mogelijkheden. Het is zeer populair geworden in de wereld van DevOps en cloud-native applicatieontwikkeling vanwege zijn vermogen om complexiteit te verminderen en de schaalbaarheid en beschikbaarheid van applicaties te verbeteren.

 

Updated on 11 Aug, 2023
Tagged Checkmarx Bright