Infrastructure as Code (IaC)

Infrastructure as Code (IaC)

Infrastructure as Code (IaC), oftewel "Infrastructuur als Code" in het Nederlands, verwijst naar de praktijk van het beheren en voorzien van infrastructuur met behulp van code en automatiseringstools, in tegenstelling tot handmatige processen. Met andere woorden, het is het concept om infrastructuurbronnen zoals virtuele machines, netwerken, opslag en meer te definiëren en implementeren via code-scripts in plaats van traditionele handmatige configuratiemethoden.

De belangrijkste principes en voordelen van Infrastructuur als Code zijn onder andere:

 1. Automatisering: IaC stelt je in staat om het proces van het creëren, configureren en beheren van infrastructuurbronnen te automatiseren. Dit vermindert menselijke fouten en zorgt voor consistente en reproduceerbare implementaties.
 2. Consistentie: Met IaC definieer je je infrastructuur op een gestandaardiseerde manier met behulp van code, wat ervoor zorgt dat de omgeving consistent blijft in verschillende stadia van ontwikkeling, testen en productie.
 3. Versiebeheer: Infrastructuurcode kan worden versiebeheerd met behulp van tools zoals Git, waardoor teams wijzigingen kunnen volgen, effectief kunnen samenwerken en indien nodig kunnen terugkeren naar eerdere configuraties.
 4. Schaalbaarheid: IaC maakt het eenvoudig om je infrastructuur op- of af te schalen door parameters in de code aan te passen. Dit is bijzonder nuttig voor cloudomgevingen waar resources dynamisch kunnen worden aangepast.
 5. Herbruikbaarheid: Infrastructuurcode kan modulair worden gemaakt en hergebruikt, waardoor tijd en moeite worden bespaard bij het instellen van nieuwe omgevingen of toepassingen.
 6. Documentatie: Infrastructuurcode fungeert als documentatie voor je omgeving. Iedereen die naar de code kijkt, kan begrijpen hoe de infrastructuur is geconfigureerd.

Er zijn twee hoofdaanpakken voor het implementeren van Infrastructuur als Code:

 1. Declaratief: In deze aanpak beschrijf je de gewenste staat van je infrastructuur, en de IaC-tool zorgt ervoor dat de nodige acties worden bepaald om die staat te bereiken. Voorbeelden van declaratieve IaC-tools zijn Terraform en AWS CloudFormation.
 2. Imperatief: Deze aanpak omvat het specificeren van de exacte stappen en commando's om infrastructuurbronnen te maken en configureren. Ansible is een voorbeeld van een imperatieve IaC-tool.

Enkele populaire Infrastructuur als Code-tools zijn onder andere:

 • Terraform: Een veelgebruikte declaratieve IaC-tool die meerdere cloudproviders en -services ondersteunt. Het maakt gebruik van een domeinspecifieke taal genaamd HashiCorp Configuration Language (HCL) om infrastructuur te definiëren.
 • AWS CloudFormation: Amazon's declaratieve IaC-service, specifiek voor de AWS-cloudomgeving. Het maakt gebruik van JSON- of YAML-templates om bronnen te definiëren.
 • Ansible: Een imperatieve IaC-tool die YAML gebruikt om taken en configuraties te definiëren. Het is niet beperkt tot cloudomgevingen en kan worden gebruikt om servers en andere systemen te configureren.
 • Puppet en Chef: Configuratiebeheertools waarmee je software en configuraties op servers kunt beheren en automatiseren.

IaC speelt een cruciale rol in moderne DevOps-praktijken door teams in staat te stellen infrastructuur op een meer wendbare, efficiënte en collaboratieve manier te beheren. Het vermindert de tijd en moeite die nodig is voor het voorzien en beheren van infrastructuur en draagt bij aan de algehele stabiliteit en betrouwbaarheid van applicaties en services.

 

 

Updated on 11 Aug, 2023
Tagged Checkmarx Bright