Cloud Security Posture Management (CSPM)

Cloud Security Posture Management (CSPM)

"Cloud Security Posture Management" (CSPM) wordt in het Nederlands vertaald als "Beheer van Cloudbeveiligingshouding" of kortweg "Cloudbeveiligingshoudingbeheer". CSPM verwijst naar een set van tools, processen en best practices die worden gebruikt om de beveiligingsstatus en het nalevingsniveau van cloud-infrastructuren te beoordelen, te bewaken en te verbeteren. Het doel van CSPM is om ervoor te zorgen dat cloud-resources correct zijn geconfigureerd en beveiligd volgens best practices en beleidsregels om potentiële beveiligingsrisico's te minimaliseren.

CSPM-oplossingen scannen vaak cloudomgevingen op mogelijke beveiligingslekken, verkeerde configuraties en andere kwetsbaarheden. Ze bieden inzicht in de beveiligingsstatus van cloud-infrastructuur en geven aanbevelingen voor corrigerende maatregelen om de algehele beveiliging te verbeteren. Dit is vooral belangrijk gezien de complexiteit van cloudomgevingen en de noodzaak om gevoelige gegevens en bedrijfsactiva te beschermen die daar worden opgeslagen en verwerkt.

Updated on 07 Aug, 2023