Security Posture Management

Security Posture Management

"Security Posture Management" kan in het Nederlands worden vertaald als "Beveiligingshoudingbeheer" of "Beveiligingspostuurbeheer". Het verwijst naar het proces van het beoordelen, analyseren en beheren van de totale beveiligingsstatus en -maatregelen van een organisatie. Dit omvat het identificeren van kwetsbaarheden, het evalueren van beveiligingscontroles en -beleid, en het nemen van maatregelen om de algehele beveiliging te verbeteren en te handhaven. Het doel van beveiligingshoudingbeheer is om de weerbaarheid van een organisatie tegen cyberdreigingen te vergroten en een sterke beveiligingspositie te handhaven.

Updated on 07 Aug, 2023