16 februari 2023
13:00 - 17:00
Van der Valk Hotel
Breukelen
De uitdaging: Weet wat je cyber security stand van zaken is

De uitdaging: Weet wat je cyber security stand van zaken is

Op 16 februari 2023 organiseert Cert2Connect deze ronde tafel bijeenkomst tussen 13.00 en 17.00 uur in Van der Valk Hotel Breukelen. Wij nodigen je van harte uit om een van onze deelnemers te zijn.

Hoe zeker ben je dat alle huidige beveiligingsmaatregelen en investeringen afdoende bescherming bieden? Hoe veilig is je organisatie op dit moment tegen cyberaanvallen en waar zit je zwakste schakel? Wil je meer inzicht en controle hebben?

Wat is de impact van de nieuwe NIS2 richtlijn en wat moet je daarvoor doen? De nieuwe Europese richtlijnen Network- and Information Security 2 Directive (NIS2) en Critical Entities Resilience Directive (CER)? betreffen een versterkte aanpak ter bescherming van de vitale infrastructuur en het tegengaan van (statelijke) dreigingen. Bovendien is er een forse uitbreiding van sectoren onder de richtlijn, met onder meer overheidsdiensten, levensmiddelen, chemische stoffen, vervaardiging/ manufacturing, onderzoek en MSPs / MSSPs.

NIS2 kent een zorgplicht & meldplicht, bovendien zal er toezicht zijn op de naleving van deze verplichtingen. De rechten en plichten uit de richtlijn in nationale wetgeving zorgt ervoor dat de vrijblijvendheid verdwijnt. Organisaties en bedrijven moeten passende en evenredige maatregelen nemen om de risico’s voor de beveiliging van hun netwerk- en informatiesystemen die zij gebruiken voor hun werkzaamheden of voor het verlenen van hun dienst te beheersen. Deze maatregelen omvatten ook de beveiliging van toeleveringsketens.

Security en risk management hebben security KPI's en data nodig om het organisatierisico effectief te kwantificeren en te communiceren, de bedrijfsbrede cyber security stand van zaken te beheren en belangrijke vragen te beantwoorden in het licht van de evolutie van dreigingen en bedrijfsgestuurde IT- en OT-initiatieven. Verschillende tools en passieve benaderingen van risicobeheer missen concrete bruikbare gegevens om in te zoomen en actueel te weten waar je staat.

Tijdens deze middagsessie gaan we samen met een aantal sprekers in een interactieve roundtable dieper in op dit thema, belichten praktijkcases en geven pragmatische invulling aan Continuous Security Validation en Cyber Security Posture Management. Elementen die van belang zijn onder de NIS2 richtlijn of andere raamwerken.

Aan dit event wordt onder meer meegewerkt door Cyber Veilig Nederland en Cymulate. Het definitieve programma wordt binnenkort gepubliceerd.

Aanmelden kan via deze webpagina. Deze uitnodiging mag gedeeld worden met collega's. Het evenement heeft een beperkt aantal plaatsen. Aan deelname zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden.

Na inschrijving ontvang je een definitieve bevestiging van deelname, programma-inhoud en route-informatie.

Zien we je de 16e februari?