Vulnerability management

Vulnerability management

Vulnerability management is het proces van het identificeren, analyseren en verhelpen van kwetsbaarheden in systemen, netwerken en applicaties. Het doel van vulnerability management is om de beveiliging en de weerbaarheid van de organisatie te verbeteren door het risico van cyberaanvallen te verminderen. Vulnerability management omvat het regelmatig scannen van de IT-omgeving, het prioriteren van de gevonden kwetsbaarheden op basis van hun ernst en impact, en het implementeren van passende maatregelen om ze te verhelpen of te mitigeren.

Updated on 07 Aug, 2023