TPRM

TPRM

TPRM staat voor Third Party Risk Management. Dit is een proces waarbij organisaties de risico's identificeren, beoordelen en beheersen die verbonden zijn aan het uitbesteden van activiteiten of diensten aan externe partijen.

TPRM helpt organisaties om de kwaliteit, de naleving en de prestaties van hun leveranciers te waarborgen en om mogelijke reputatieschade, financiële verliezen of juridische geschillen te voorkomen.

Updated on 07 Aug, 2023