Tactics, Techniques, and Procedures (TTP)

Tactics, Techniques, and Procedures (TTP)

Tactics, Techniques, and Procedures (TTP) is een concept dat wordt gebruikt in de context van cybersecurity en cyberdreigingen om verschillende aspecten van het gedrag van aanvallers en hun aanvalsmethoden te beschrijven en te categoriseren. TTP is een framework dat wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hoe aanvallers te werk gaan, welke strategieën en technieken ze gebruiken en welke procedures ze volgen om hun doelen te bereiken.

Hier is een uitleg van elk onderdeel van TTP:

  1. Tactics: Dit verwijst naar de algemene strategische doelstellingen van een aanvaller. Tactieken beschrijven het hogere niveau van wat de aanvaller probeert te bereiken, zoals het verkrijgen van toegang tot een systeem, het stelen van gegevens of het veroorzaken van verstoringen.
  2. Techniques: Techniques zijn specifieke methoden, hulpmiddelen en benaderingen die een aanvaller gebruikt om de gewenste tactische doelen te bereiken. Technieken omvatten specifieke acties en stappen die worden ondernomen, zoals het uitbuiten van een beveiligingslek, het gebruik van malware of het manipuleren van netwerkverkeer.
  3. Procedures: Procedures zijn de gedetailleerde stappen en processen die een aanvaller volgt om de gekozen technieken uit te voeren en de tactische doelen te bereiken. Dit omvat vaak sequentiële stappen die moeten worden gevolgd om een succesvolle aanval uit te voeren.

TTP biedt beveiligingsanalisten en onderzoekers een gestructureerde manier om aanvalsactiviteiten te begrijpen, te classificeren en te analyseren. Door inzicht te krijgen in de TTP's die door verschillende aanvallers worden gebruikt, kunnen beveiligingsteams zich effectiever voorbereiden op en reageren op cyberdreigingen. Het helpt ook bij het identificeren van patronen en het ontwikkelen van detectieregels om verdachte activiteiten te monitoren en te detecteren. TTP-analyse speelt een cruciale rol in threat intelligence en cybersecurity-onderzoek.

Updated on 07 Aug, 2023
Tagged Cymulate