SOC

SOC

Een Security Operating Centre (SOC) wordt in het Nederlands vertaald als "Beveiligings Operationeel Centrum". Dit is een centrale locatie waar beveiligingsactiviteiten en -procedures worden gemonitord en gecontroleerd om de IT-infrastructuur en de gegevens van een organisatie te beschermen tegen mogelijke bedreigingen. Het SOC-team werkt nauw samen met de IT-afdeling en andere belanghebbenden om de beveiliging van de organisatie te waarborgen en te verbeteren.

Updated on 07 Aug, 2023
Tagged Cymulate Cynet