Security Information and Event Management (SIEM)

Security Information and Event Management (SIEM)

Security Information and Event Management (SIEM) is een technologie die wordt gebruikt om beveiligingsgebeurtenissen en -informatie te verzamelen, te analyseren en te rapporteren vanuit verschillende bronnen binnen een IT-omgeving. SIEM-systemen bieden organisaties de mogelijkheid om een gecentraliseerd overzicht te krijgen van de beveiligingsstatus van hun netwerk, systemen en applicaties, en om verdachte activiteiten of afwijkingen te detecteren die kunnen wijzen op potentiële beveiligingsdreigingen.

Enkele belangrijke kenmerken en functies van een SIEM zijn:

  1. Logverzameling: SIEM verzamelt loggegevens en beveiligingsgebeurtenissen van verschillende bronnen, zoals firewalls, servers, netwerkapparaten, applicaties en endpoints.
  2. Aggregatie en normalisatie: Verzamelde gegevens worden geaggregeerd en genormaliseerd om uniforme informatie te bieden voor analyse en rapportage.
  3. Correlatie en analyse: SIEM-analyseert gegevens om patronen, afwijkingen en verbanden tussen gebeurtenissen te identificeren die kunnen wijzen op mogelijke beveiligingsdreigingen.
  4. Detectie van bedreigingen: SIEM kan verdachte activiteiten en anomalieën identificeren die kunnen duiden op mogelijke aanvallen, inbraakpogingen of schadelijke activiteiten.
  5. Incidentrespons: SIEM kan automatisch of via handmatige interventie reageren op gedetecteerde bedreigingen, zoals waarschuwingen genereren, acties initiëren of waarschuwingsberichten sturen naar beveiligingspersoneel.
  6. Rapportage en compliance: SIEM genereert gedetailleerde rapporten en dashboards om beveiligingsgegevens te visualiseren en te rapporteren aan beveiligings- en compliance-teams.
  7. Forensische analyse: SIEM kan worden gebruikt voor forensische analyse na een beveiligingsincident om de oorzaak, omvang en impact van een aanval te begrijpen.

SIEM helpt organisaties om proactief beveiligingsdreigingen te identificeren, snel te reageren op incidenten en de algehele beveiliging van hun IT-omgeving te versterken. Door de mogelijkheid om gegevens uit meerdere bronnen te centraliseren, te analyseren en te correleren, helpt SIEM bij het identificeren van complexe aanvallen en afwijkend gedrag dat anders mogelijk onopgemerkt zou blijven.

Updated on 07 Aug, 2023