Security-by-design

Security-by-design

Security-by-design (ook wel bekend als security in design) is een benadering in softwareontwikkeling en systeemontwerp waarbij beveiligingsmaatregelen en -overwegingen vanaf het allereerste begin worden ingebed in het ontwerpproces. Het doel van deze benadering is om ervoor te zorgen dat beveiliging niet achteraf aan een systeem wordt toegevoegd, maar integraal is ingebed in alle lagen en componenten van het systeem.

Enkele principes en kenmerken van security-by-design zijn:

  1. Vroege Integratie: Beveiligingsaspecten worden vanaf de ontwerpfase geïntegreerd in het systeemontwerp, nog voordat de ontwikkeling begint. Dit helpt om potentiële beveiligingslekken en risico's vroegtijdig te identificeren en aan te pakken.
  2. Risicobeoordeling: Er wordt een grondige risicobeoordeling uitgevoerd om de potentiële bedreigingen, kwetsbaarheden en impact op het systeem te begrijpen. Deze beoordeling begeleidt de besluitvorming over beveiligingsmaatregelen.
  3. Beveiligingsprincipes: Specifieke beveiligingsprincipes en best practices worden gehanteerd bij het ontwerpen van architectuur, dataflows, toegangscontroles, authenticatie, autorisatie en andere aspecten van het systeem.
  4. Beveiligingslagen: Beveiliging wordt op meerdere lagen ingebouwd in het systeem, waaronder applicatielogica, gegevensopslag, netwerkcommunicatie en gebruikersinteractie.
  5. Beheer van Gegevens en Toegang: Er wordt aandacht besteed aan het beschermen van gevoelige gegevens, het minimaliseren van gegevensverzameling en het beheren van toegangsrechten voor gebruikers en systemen.
  6. Bewustzijn en Training: Het ontwikkelteam wordt opgeleid en bewust gemaakt van beveiligingsrisico's en best practices, zodat ze in staat zijn om beveiligingskwesties effectief aan te pakken.
  7. Continue Evaluatie: Beveiliging wordt niet als een eenmalige taak beschouwd. Het systeem wordt voortdurend geëvalueerd op kwetsbaarheden en beveiligingsbedreigingen, en indien nodig worden aanpassingen gemaakt.

Security-by-design bevordert een proactieve en preventieve benadering van beveiliging, in tegenstelling tot een reactieve aanpak waarbij beveiligingsmaatregelen pas worden genomen nadat een systeem al is ontwikkeld. Deze benadering is van vitaal belang in een tijd waarin cyberaanvallen en gegevensinbreuken steeds vaker voorkomen. Het helpt om systemen robuuster en weerbaarder te maken tegen potentiële bedreigingen en draagt bij aan het versterken van de algehele beveiliging van software en systemen.

Updated on 11 Aug, 2023
Tagged Checkmarx Bright