SCM

SCM

"SCM" staat voor "Software Configuration Management," en in het Nederlands wordt dit vertaald als "Softwareconfiguratiebeheer." Het verwijst naar het proces en de praktijken rondom het beheren van veranderingen en configuraties in softwareontwikkelingsprojecten. SCM richt zich op het effectief beheren van broncode, documentatie, configuratiebestanden en andere artefacten die betrokken zijn bij softwareontwikkeling. Het doel van softwareconfiguratiebeheer is om de ontwikkeling en distributie van software soepel en georganiseerd te laten verlopen, terwijl mogelijke problemen zoals versieconflicten en inconsistente configuraties worden geminimaliseerd.

Enkele belangrijke aspecten van softwareconfiguratiebeheer zijn:

  1. Versiebeheer: Het bijhouden van verschillende versies van broncode en andere artefacten. Dit omvat functies zoals het maken van branches, samenvoegen van wijzigingen en taggen van specifieke versies.
  2. Change Management: Het proces van het beheren en documenteren van wijzigingen in de software. Dit omvat het bijhouden van wijzigingsaanvragen, het beoordelen van wijzigingen en het implementeren van goedgekeurde wijzigingen.
  3. Build Automatisering: Het automatiseren van het proces om broncode om te zetten in uitvoerbare software. Dit omvat het compileren van code, het genereren van uitvoerbare bestanden en het maken van installatiepakketten.
  4. Release Management: Het plannen, voorbereiden en implementeren van softwareversies in productieomgevingen. Dit omvat het beheren van releases, het updaten van documentatie en het coördineren van implementaties.
  5. Configuratiebeheer: Het beheren van configuratie-instellingen en -parameters voor softwaretoepassingen. Dit omvat het beheren van configuratiebestanden en instellingen voor verschillende omgevingen.
  6. Auditing en Traceability: Het bijhouden van wijzigingen en activiteiten in de softwareontwikkeling om te voldoen aan auditvereisten en om de herkomst van code en wijzigingen te traceren.

SCM is van groot belang in de softwareontwikkelingslevenscyclus, omdat het helpt bij het handhaven van de consistentie van code en artefacten, het vergemakkelijken van samenwerking tussen ontwikkelaars en het verminderen van fouten en conflicten. Diverse SCM-tools en -systemen, zoals Git, Subversion, en Mercurial, worden gebruikt om deze praktijken te ondersteunen.

 

Updated on 11 Aug, 2023
Tagged Checkmarx Bright