SBOM

SBOM

SBOM staat voor Software Bill of Materials en "Software Samenstellingsoverzicht" in het Nederlands.

Het is een gestructureerde lijst van componenten die worden gebruikt bij het bouwen van een stuk software. Net zoals een materiaallijst in de productie alle onderdelen en materialen opsomt die nodig zijn om een product te maken, biedt een SBOM een uitgebreid overzicht van alle softwarecomponenten die een softwaretoepassing vormen.

Een SBOM bevat meestal informatie over elke softwarecomponent, zoals de naam, versie, licentiegegevens en eventuele afhankelijkheden die het kan hebben van andere componenten. Dit helpt organisaties om de softwarecomponenten die ze gebruiken te begrijpen en te beheren, wat van cruciaal belang is voor verschillende doeleinden, waaronder beveiliging, naleving, kwetsbaarheidsbeheer en het bijhouden van het gebruik van open-source software.

SBOMs hebben de laatste jaren aan belang gewonnen vanwege de toenemende complexiteit van softwaretoeleveringsketens, het gebruik van open-source software en de behoefte aan meer transparantie en verantwoording in softwareontwikkeling en -distributie. Ze spelen een essentiële rol bij het waarborgen van de beveiliging van software en het beheren van risico's die gepaard gaan met componenten van derden.

Updated on 07 Aug, 2023