SAST

SAST

SAST staat voor Static Application Security Testing. Het is een soort beveiligingstest die de broncode van een applicatie analyseert om potentiële beveiligingsproblemen te identificeren. SAST-tools kunnen code analyseren op veelvoorkomende beveiligingsfouten, zoals bufferoverflows, SQL-injectie en cross-site scripting. Het belangrijkste voordeel van SAST is dat het beveiligingsproblemen vroeg in het ontwikkelingsproces kan identificeren, waardoor ontwikkelaars deze kunnen oplossen voordat de applicatie wordt geïmplementeerd. SAST heeft echter enkele beperkingen, zoals het onvermogen om bepaalde soorten beveiligingsproblemen te identificeren, zoals problemen waarvoor runtime-gegevens nodig zijn.

Updated on 07 Aug, 2023
Tagged Checkmarx