Red Team

Red Team

De term "Red Team" wordt over het algemeen gebruikt om een groep mensen te beschrijven die verantwoordelijk zijn voor het testen van de beveiliging van een systeem of organisatie door zich voor te stellen dat ze hackers zijn en proberen in te breken in het systeem.

Updated on 07 Aug, 2023
Tagged Cymulate