OSINT

OSINT

OSINT staat voor Open-Source Intelligence en betekent in het Nederlands letterlijk 'inlichtingen uit open bronnen'. Het is een methode om informatie te verzamelen uit publiek toegankelijke bronnen, zoals sociale media, nieuwsartikelen, online fora en databases. Dit kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals onderzoek, journalistiek, bedrijfsstrategieën en veiligheidsanalyses. OSINT is een belangrijk onderdeel van moderne informatie- en beveiligingsmethoden en wordt steeds meer gebruikt door overheden, bedrijven en particulieren.

Updated on 07 Aug, 2023