NIST

NIST

Het National Institute of Standards and Technology (NIST) is een wetenschappelijke instelling die onder de Amerikaanse federale overheid valt. Het NIST zet zich in voor standaardisatie in de wetenschap, zoals het definiëren van eenheden.

Het NIST werd in 1901 opgericht onder de naam National Bureau of Standards (NBS). In 1988 kreeg de instelling haar huidige naam

Updated on 07 Aug, 2023
Tagged Cymulate