Intrusion Detection and Prevention System (IDPS)

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS)

Een "Intrusion Detection and Prevention System" (IDPS) is een beveiligingstechnologie die is ontworpen om ongeautoriseerde activiteiten en aanvallen binnen een computernetwerk te detecteren, te voorkomen en erop te reageren. Het hoofddoel van een IDPS is om potentiële inbraakpogingen en andere schadelijke activiteiten te identificeren, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om de beveiliging te handhaven.

Er zijn twee belangrijke componenten binnen een IDPS:

  1. Intrusion Detection System (IDS): Dit is het detectiegedeelte van het systeem. Een IDS controleert en analyseert het netwerkverkeer en systeemactiviteiten op zoek naar afwijkende patronen, verdachte gedragingen en tekenen van mogelijke inbreuken. Wanneer een potentiële inbraak wordt gedetecteerd, genereert het IDS meestal een waarschuwing of melding voor beveiligingsbeheerders.
  2. Intrusion Prevention System (IPS): Dit is het preventiegedeelte van het systeem. Een IPS gaat verder dan alleen detectie en kan acties ondernemen om aanvallen te stoppen voordat ze schade kunnen aanrichten. Dit omvat het blokkeren van verdachte verkeersstromen, het afsluiten van verbindingen en het nemen van andere defensieve maatregelen.

Een IDPS kan verschillende technieken en methoden gebruiken om inbraakpogingen te detecteren en te voorkomen, waaronder handtekeninggebaseerde detectie (identificeren van bekende aanvalskenmerken), gedragsanalyse (identificeren van afwijkend gedrag), anomaliedetectie (identificeren van ongebruikelijke patronen) en meer.

IDPS-systemen worden vaak ingezet om de algehele beveiliging van netwerken en systemen te versterken door proactief te reageren op mogelijke bedreigingen en aanvallen. Ze zijn vooral waardevol voor het beschermen van kritieke systemen en gegevens tegen cyberaanvallen.

Updated on 07 Aug, 2023