Google Deployment Manager

Google Deployment Manager

Google Cloud Deployment Manager is een service die wordt aangeboden door Google Cloud Platform (GCP) en die wordt gebruikt voor het automatiseren van het inzetten en beheren van infrastructuur en services op Google Cloud. Het stelt gebruikers in staat om infrastructuur te definiëren en implementaties te beheren met behulp van declaratieve YAML- of Python-configuratiebestanden.

Enkele belangrijke kenmerken en concepten van Google Deployment Manager zijn:

  1. Infrastructure as Code (IaC): Deployment Manager stelt gebruikers in staat om hun infrastructuur te beschrijven als code met behulp van YAML- of Python-sjablonen. Dit bevordert herhaalbaarheid, consistentie en automatisering.
  2. Declaratieve Configuratie: Met Deployment Manager worden configuratiebestanden geschreven die de gewenste toestand van resources en services beschrijven, zonder expliciete stappen voor uitvoering.
  3. Templates: Deployment Manager-templates definiëren de resources en services die in een implementatie moeten worden gemaakt. Deze templates kunnen worden aangepast en hergebruikt voor verschillende implementaties.
  4. Preview en Validatie: Deployment Manager biedt mogelijkheden om een voorbeeld van de implementatie te bekijken voordat deze wordt uitgevoerd, evenals validatie van de configuratie om mogelijke problemen te identificeren.
  5. Jinja- en Python-templates: Deployment Manager ondersteunt zowel Jinja- als Python-templates, waarmee gebruikers dynamische configuraties kunnen genereren op basis van variabelen en logica.
  6. Rollbacks: Als een implementatie problemen ondervindt, kan Deployment Manager worden gebruikt om een rollback naar een vorige staat uit te voeren.
  7. Orkestratie: Deployment Manager kan worden gebruikt om complexe workflows en afhankelijkheden tussen resources en services te orkestreren.
  8. Imports: Gebruikers kunnen bestaande resources in hun implementatie opnemen en beheren met behulp van Deployment Manager.

Google Deployment Manager is vergelijkbaar met andere Infrastructure as Code-tools zoals AWS CloudFormation en Azure Resource Manager. Het stelt gebruikers in staat om infrastructuren op een gestandaardiseerde en herhaalbare manier te definiëren, te implementeren en te beheren, waardoor het automatiseren van cloudimplementaties efficiënter en consistenter wordt.

 

Updated on 11 Aug, 2023
Tagged Checkmarx Bright