Endpoint Security

Endpoint Security

Endpoint Security, ook wel bekend als Eindpuntbeveiliging, verwijst naar het beschermen van individuele apparaten (endpoints) zoals computers, laptops, mobiele apparaten en servers tegen een breed scala aan beveiligingsrisico's en bedreigingen. Het doel van endpoint security is om deze apparaten te beveiligen tegen potentiële aanvallen, datalekken, malware-infecties en andere vormen van cyberdreigingen.

Endpoint security-oplossingen omvatten verschillende technologieën en methoden om de veiligheid van eindpunten te waarborgen:

  1. Antivirus en antimalware: Detectie en verwijdering van schadelijke software, virussen, spyware en andere malware.
  2. Firewalls: Bescherming tegen ongeautoriseerde toegang en netwerkaanvallen door het monitoren en controleren van inkomend en uitgaand verkeer.
  3. Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS): Detectie en preventie van verdachte activiteiten en aanvallen op eindpunten.
  4. Endpoint Detection and Response (EDR): Voortdurende monitoring, detectie en respons op verdachte activiteiten en bedreigingen op eindpunten.
  5. Patch management: Bijwerken van software en besturingssystemen om bekende kwetsbaarheden te verhelpen.
  6. Data Loss Prevention (DLP): Voorkomen van onbedoeld lekken van gevoelige gegevens.
  7. Application control: Beheren en beperken van welke applicaties kunnen worden uitgevoerd op eindpunten.
  8. Device control: Beperken van de toegang tot en het gebruik van externe apparaten zoals USB-drives.
  9. Encryptie: Beschermen van gegevens op eindpunten door versleuteling toe te passen.
  10. User authentication: Verifiëren van de identiteit van gebruikers die toegang willen tot eindpunten.

Endpoint security is van cruciaal belang in moderne cybersecurity, aangezien eindpunten vaak de eerste doelwitten zijn voor aanvallers en een belangrijk aandachtspunt zijn in een organisatie's algehele beveiligingsstrategie.

Updated on 07 Aug, 2023
Tagged Cymulate Cynet