Endpoint Detection and Response (EDR)

Endpoint Detection and Response (EDR)

"Endpoint Detection and Response" (EDR) wordt in het Nederlands vertaald als "Detectie en Respons op Eindpunten" of kortweg "Eindpunt Detectie en Respons". EDR verwijst naar een beveiligingsbenadering waarbij de activiteiten en gebeurtenissen op eindpunten, zoals individuele computers, laptops, servers en mobiele apparaten, voortdurend worden bewaakt, gedetecteerd en geanalyseerd om potentiële beveiligingsdreigingen te identificeren en erop te reageren.

EDR-oplossingen verzamelen gegevens over activiteiten op eindpunten, zoals bestandsbewerkingen, netwerkverkeer, procesuitvoering en gedrag van gebruikers. Deze gegevens worden geanalyseerd en gecorreleerd om afwijkende of verdachte patronen te detecteren die kunnen wijzen op mogelijke aanvallen of inbreuken. Als verdachte activiteiten worden geïdentificeerd, kan een EDR-systeem automatisch of via handmatige interventie reageren door verdachte processen te stoppen, toegang te blokkeren of andere beschermende maatregelen te nemen om de beveiliging te handhaven.

Het doel van EDR is om een snelle detectie en respons mogelijk te maken op geavanceerde en gerichte cyberaanvallen die zich op eindpunten kunnen voordoen, waardoor organisaties effectiever kunnen omgaan met dreigingen en de impact van inbreuken kunnen minimaliseren.

Updated on 07 Aug, 2023
Tagged Cymulate Cynet