Dynamic Behavioral Analysis

Dynamic Behavioral Analysis

Dynamic Behavioral Analysis wordt in het Nederlands vertaald als Dynamische Gedragsanalyse. Dit is een methode die wordt gebruikt om het gedrag van softwareprogramma's en bestanden te analyseren om eventuele bedreigingen te identificeren en te blokkeren. Het wordt vaak gebruikt door beveiligingsprofessionals om cyberaanvallen te detecteren en te voorkomen.

Updated on 07 Aug, 2023
Tagged Cynet