DAST

DAST

Dynamic Application Security Testing (DAST) wordt ook wel Dynamische Applicatiebeveiligingstesten genoemd in het Nederlands. Het is een methode voor het testen van de beveiliging van een applicatie terwijl deze actief is en in gebruik is.
Bij DAST worden geautomatiseerde tools gebruikt om actief de beveiligingszwaktes van een applicatie te identificeren terwijl deze actief is en toegankelijk is via een webbrowser. Het doel van DAST is om kwetsbaarheden te vinden die kunnen worden gebruikt door kwaadwillende personen om toegang te krijgen tot gevoelige informatie of om de applicatie te misbruiken.
DAST omvat het testen van verschillende beveiligingsaspecten van de applicatie, zoals inputvalidatie, authenticatie en autorisatie, sessiebeheer en beveiligingsconfiguratie. Door deze tests uit te voeren, kan een organisatie de beveiliging van hun applicatie verbeteren en zo de kans op beveiligingsincidenten verminderen.

Updated on 07 Aug, 2023
Tagged Checkmarx Bright