Continuous Threat Exposure Management (CTEM)

Continuous Threat Exposure Management (CTEM)

"Continuous Threat Exposure Management" (CTEM) wordt in het Nederlands vertaald als "Continue Beheer van Blootstelling aan Bedreigingen" of kortweg "Voortdurend Beheer van Blootstelling aan Bedreigingen". CTEM verwijst naar een aanpak waarbij de blootstelling van een systeem, netwerk of organisatie aan potentiële bedreigingen voortdurend wordt beoordeeld, geanalyseerd en beheerd om de beveiliging te verbeteren.

Bij voortdurend beheer van blootstelling aan bedreigingen worden risico's en kwetsbaarheden regelmatig geïdentificeerd, gemeten en geëvalueerd. Dit omvat het monitoren van potentiële bedreigingen, het analyseren van kwetsbaarheden en het nemen van corrigerende maatregelen om de blootstelling aan bedreigingen te verminderen. Deze benadering stelt organisaties in staat om proactief te reageren op nieuwe en opkomende bedreigingen, en om continu hun beveiligingsmaatregelen aan te passen om zich beter te beschermen tegen potentiële aanvallen.

Updated on 07 Aug, 2023