Compliancy

Compliancy

Compliancy is een term die gebruikt wordt om te beschrijven hoe goed een organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving die op haar van toepassing is. Compliancy betekent dat een organisatie zich bewust is van de risico's die ze loopt als ze niet aan de regels voldoet, en dat ze maatregelen neemt om die risico's te beperken of te voorkomen. Compliancy helpt een organisatie om haar reputatie, klanttevredenheid en financiële resultaten te beschermen.

Updated on 07 Aug, 2023