CI-server

CI-server

Een CI-server, afkorting voor "Continuous Integration-server," wordt in het Nederlands vertaald als "Continu Integratie-server." Het is een softwareplatform of een dienst die wordt gebruikt om het proces van continue integratie te automatiseren en te faciliteren binnen een softwareontwikkelingsteam.

Een continu integratie-server voert automatisch een reeks taken uit, zoals het bouwen van code, het uitvoeren van tests, en het genereren van rapporten, telkens wanneer ontwikkelaars nieuwe code bijdragen aan een gedeelde versiebeheerrepository. Dit draagt bij aan het vroegtijdig detecteren van problemen, het minimaliseren van fouten en het verzekeren van de consistentie en kwaliteit van de software.

Enkele belangrijke functies van een continu integratie-server zijn:

  1. Automatische Builds: Het compileren of samenstellen van de broncode om een uitvoerbare applicatie of softwarepakket te genereren.
  2. Automatische Tests: Het uitvoeren van verschillende tests, zoals unit-tests, integratietests en acceptatietests, om de functionaliteit en kwaliteit van de code te waarborgen.
  3. Rapportage: Het genereren van rapporten over build- en testresultaten, inclusief gedetailleerde informatie over eventuele fouten of waarschuwingen.
  4. Integratie met Versiebeheer: Het monitoren van de versiebeheerrepository voor nieuwe code-updates en het triggeren van CI-taken bij elke code-push.
  5. Notificaties: Het versturen van meldingen naar ontwikkelaars en teamleden over build- en testresultaten.
  6. Integratie met Deployment: Sommige CI-servers ondersteunen ook continue implementatie (CD), waarbij geteste code automatisch naar verschillende omgevingen wordt geïmplementeerd.

Populaire CI-servers zijn onder andere:

  • Jenkins: Een open-source CI/CD-platform met een breed scala aan plugins en aanpassingsmogelijkheden.
  • GitLab CI/CD: Onderdeel van het GitLab-platform, biedt een geïntegreerde CI/CD-oplossing.
  • Travis CI: Een cloudgebaseerde CI/CD-service die integratie met GitHub biedt.
  • CircleCI: Een cloudgebaseerde CI/CD-service met ondersteuning voor meerdere bronbeheerplatforms.

Het gebruik van een CI-server helpt ontwikkelingsteams om snellere feedback te krijgen, problemen vroegtijdig te identificeren en betrouwbare software op te leveren door het automatiseren van repetitieve taken en het vergemakkelijken van samenwerking binnen het team.

 

Updated on 11 Aug, 2023
Tagged Checkmarx Bright