BEC of CEO fraude

BEC of CEO fraude

BEC of CEO fraude is een vorm van cybercriminaliteit waarbij frauduleuze e-mails worden verzonden naar medewerkers van een bedrijf, waarbij de afzender zich voordoet als de CEO of een andere hoge leidinggevende van het bedrijf. Deze e-mails bevatten vaak een verzoek om geld over te maken naar een bepaalde bankrekening of om vertrouwelijke informatie te verstrekken. Dit soort fraude kan leiden tot financiële verliezen voor het bedrijf en het lekken van vertrouwelijke informatie. Om zich te beschermen tegen BEC of CEO fraude is het belangrijk om medewerkers te trainen om kritisch te zijn ten opzichte van verdachte e-mails en om te verifiëren of een verzoek om geld over te maken of om informatie te verstrekken daadwerkelijk afkomstig is van de leidinggevende van het bedrijf.

Updated on 07 Aug, 2023