Attack Based Vulnerability Management (ABVM)

Attack Based Vulnerability Management (ABVM)

"Attack Based Vulnerability Management" kan in het Nederlands worden vertaald als "Aanvalsgebaseerd Kwetsbaarheidsbeheer". Dit verwijst naar een benadering van kwetsbaarheidsbeheer waarbij de focus ligt op het identificeren, beoordelen en prioriteren van kwetsbaarheden op basis van hun potentiële impact op mogelijke aanvallen.

Bij aanvalsgebaseerd kwetsbaarheidsbeheer wordt rekening gehouden met hoe kwetsbaarheden zouden kunnen worden misbruikt door aanvallers om toegang te krijgen tot systemen, gegevens of netwerken. Deze aanpak helpt organisaties om effectiever te zijn in het beheren van hun kwetsbaarheden door zich te richten op die kwetsbaarheden die het meest waarschijnlijk zouden kunnen leiden tot succesvolle aanvallen.

Dit proces omvat vaak:

Identificatie van Kwetsbaarheden: Het scannen van systemen en applicaties om kwetsbaarheden te identificeren die kunnen worden misbruikt door kwaadwillende aanvallers.

Beoordeling van Potentiële Impact: Het evalueren van de potentiële impact van elke kwetsbaarheid op basis van hoe het zou kunnen worden gebruikt in een aanvalsscenario.

Prioritering en Remediatie: Het prioriteren van kwetsbaarheden op basis van hun impact en de waarschijnlijkheid van een succesvolle aanval, en vervolgens passende maatregelen nemen om ze te verhelpen.

Aanvalsgebaseerd kwetsbaarheidsbeheer helpt organisaties om hun beveiligingsinspanningen beter te richten op de meest kritieke en reële bedreigingen, en het draagt bij aan het verbeteren van de algehele beveiligingshouding van een organisatie.

 

Updated on 07 Aug, 2023