Apache Struts

Apache Struts

Apache Struts is een open-source framework voor het ontwikkelen van webapplicaties in de Java programmeertaal. Het biedt een structuur voor het bouwen van schaalbare en flexibele applicaties op basis van het Model-View-Controller (MVC) ontwerppatroon. Struts biedt ondersteuning voor het verwerken van formulieren, validatie van gebruikersinvoer en integratie met andere Java-technologieën, zoals JavaServer Pages (JSP) en JavaServer Faces (JSF). Het wordt veel gebruikt in de Java-ontwikkelingsgemeenschap vanwege zijn robuustheid en brede functionaliteit.

Updated on 07 Aug, 2023