Onze security diensten

Voor een goede begeleiding bij implementaties en een geslaagde uitrol van onze geautomatiseerde cyber security of software security platformen.

Quick scan Service

Quick scan Service

Met een baseline-doorlichting van de organisatie gedurende een afgesproken periode kijken we of en waar zich op technisch, organisatorisch en/of menselijk vlak gaten bevinden (GAP-analyse). Op basis hiervan brengen we advies uit over eventuele tekortkomingen op het gebied van cybersecurity en wat door automatisering verbeterd kan worden. Daarnaast bespreken we welke van onze diensten ingezet kunnen worden om de organisatie naar een hoger plan te tillen. Een Quick Scan vindt plaats op basis van interviews met uw technische afdelingen en security-, risico- en privacy- management.

Privacy datalek analyse service

Privacy datalek analyse service

We brengen niet alleen de zwakke plekken in uw organisatie met betrekking tot privacy risico’s in kaart, maar zoeken ook uit welke informatie er langs welke weg naar buiten kan worden gelekt. Deze service is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • In kaart brengen van shadow IT en onbekende entry points;
  • In kaart brengen welke informatie door derde partijen via publiekgerichte IT gestolen kan worden;
  • Bepalen welke risico’s third- en fourth-parties op websites veroorzaken;
  • De organisatie weerbaar maken tegen advanced persistant threats en backdoors;
  • Verbeteringen van authenticatie en autorisatie;
  • Geautomatiseerde en AI-gebaseerde webapplicatie-assessments en afzetten van uitkomsten tegen GDPR/AVG-wetgeving
  • Doorlichten van processen en uitbrengen van GDPR-adviezen
Website Third Party Public Privacy Scan

Website Third Party Public Privacy Scan

Met behulp van ons Reflectiz Platform scannen onze security professionals het publieke gedeelte van uw website. Zo inventariseren ze welke third-party scripts er op uw website draaien en met welke domeinen deze scripts in verbinding staan. In de rapportage vindt u daarnaast terug welke invoervelden op uw site gemonitord worden, en welke data mogelijk de EU verlaat en welke mogelijke privacy risico's u loopt. Daarnaast krijgt u een overzicht van externe domeinen en rapporteren we over de status daarvan (en of deze een risico vormen voor uw website en de data van uw bezoekers).

Lees meer in onze whitepaper over de risico's en aansprakelijkheden over de naleving m.b.t. compliance: zover je weet heb je de controle, maar hoe zit het met Third-party scripts op je website?

Third Party Risico Management Services

Third Party Risico Management Services

Veel organisaties hebben te maken met beveiligingsrisico’s veroorzaakt door de supply chain, oftewel third-parties. Door inzet van onze geautomatiseerde Rescana- en Reflectiz-platformen brengen onze security experts de third-parties van een organisatie in kaart. De gekozen platformen worden vervolgens ingeregeld aan de hand van het interne leveranciersbeleid. Mogelijk worden daarna beleidsaanpassingen geadviseerd.

Security Monitoring Health Check

Security Monitoring Health Check

Samen met uw security-organisatie nemen onze professionals uw security monitoring proces en de bijbehorende tooling onder de loep. Ze controleren of de processen en de techniek goed zijn ingeregeld, waarna u een rapportage ontvangt die aansluit op uw beleid en visie.