Breaking News

•••  All important news related to new attacks and see the solutions we can offer you  •••

14/02/2022

Nederlands bedrijfsleven start officieel met Security Meldpunt

Lees het originele artikel hier
Cyber Defense

Het Nederlandse bedrijfsleven is vandaag officieel gestart met het Security Meldpunt, dat het delen van dreigingsinformatie automatiseert om zo organisaties voor kwetsbare systemen te waarschuwen. Zo worden er lijsten met ip-adressen en gevonden kwetsbaarheden gedeeld.

Het meldpunt maakt gebruik van het Cleannetworks platform van Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) en het ThreatMatcher Intelligence platform van Connect2Trust voor het delen van gegevens. Informatie over daadwerkelijk kwetsbare systemen wordt niet alleen gedeeld met partijen die zich actief registreren, maar ook ongevraagd met organisaties die dit nog niet hebben gedaan. Aangesloten organisaties kunnen de informatie weer naar hun eigen achterban doorzetten.

Het Security Meldpunt is een initiatief van DIVD, Connect2Trust, NBIP, SURFcert, Ams-IX en AbuseIO. Het Meldpunt zal ook gaan samenwerken met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van de overheid. "We werken er hard aan om informatie breder beschikbaar te maken en werken daarin graag samen met private initiatieven, zoals het Meldpunt", stelt NCSC-directeur Hans de Vries.

Na de lancering met SURFcert, NBIP en Connect2Trust als eerste vertrouwde partijen, willen we zo snel mogelijk dit uitbreiden met andere doordelers zoals bijvoorbeeld CyberVeilig Nederland, FERM (de Rotterdamse haven) en het Digital Trust Center van Economische Zaken”, zo laat Wido Potters weten, voorzitter van het Meldpunt.

De initiatiefnemers zeggen geen winstoogmerk te hebben. Om aansluiting door organisaties zo laagdrempelig mogelijk te maken zijn aan de registratie veelal geen kosten verbonden. Het Meldpunt wordt financieel gesteund door het SIDN Fonds.

Contact
03/02/2022

Toezichthouder: cookiepop-ups advertentie-industrie in strijd met AVG

Lees het originele artikel hier
Cyber Defense

De cookiepop-ups waar zeer veel websites gebruik van maken voor het plaatsen van trackingcookies zijn in strijd met de AVG, zo heeft de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) bepaald. De websites maken gebruik van het Transparency and Consent Framework (TCF) van het Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe), de branchevereniging voor de advertentie-industrie.

Het TCF is een veelgebruikt mechanisme dat het beheer van gebruikersvoorkeuren voor online gepersonaliseerde advertenties vergemakkelijkt, en dat een sleutelrol speelt bij het zogenaamde Real Time Bidding (RTB). Sinds 2019 heeft de GBA meerdere klachten ontvangen die gericht waren tegen IAB Europe en erover gingen of het TCF wel aan de AVG voldoet.

Het TCF moet organisaties die gebruikmaken van het OpenRTB-protocol helpen bij het naleven van de AVG. Het OpenRTB-protocol is een van de meest gebruikte protocollen voor "Real Time Bidding", waarbij gebruikersprofielen worden geveild voor het verkopen en aankopen van online advertentieruimte. Wanneer gebruikers een website of applicatie bezoeken die advertentieruimte bevat, kunnen techbedrijven via RTB gerichte advertenties laten zien die specifiek zijn afgestemd op het profiel van de betreffende persoon.

Wanneer gebruikers voor het eerst een website of applicatie bezoeken, verschijnt een interface (een Consent Management platform of CMP) waar ze hun toestemming kunnen geven voor het verzamelen en delen van hun persoonsgegevens, of bezwaar kunnen maken tegen verschillende soorten van verwerking op basis van de gerechtvaardigde belangen van adtech-verkopers.

Het TCF vergemakkelijkt, via het CMP, het vastleggen van de voorkeuren van gebruikers. Deze voorkeuren worden dan opgeslagen in een "TC string", die wordt gedeeld met de organisaties die deelnemen aan het OpenRTB-systeem, zodat zij weten waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven of waartegen hij bezwaar heeft gemaakt.

Het CMP plaatst ook een cookie op het apparaat van de gebruiker. In combinatie kunnen de TC string en het cookie worden gekoppeld aan het ip-adres van de gebruiker, waardoor de gebruiker identificeerbaar wordt. IAB Europa is van mening dat het geen verwerkingsverantwoordelijke is, maar dat is volgens de GBA wel het geval. De Belgische privacytoezichthouder stelt dat IAB Europe op verschillende punten de AVG heeft geschonden.

Zo heeft IAB Europe geen rechtsgrond voor de verwerking van de TC string, is de informatie die via de CMP-interface aan gebruikers wordt verstrek te algemeen en te vaag om de aard en de reikwijdte van de verwerking te kunnen begrijpen, is de overeenstemming van het TCF met de AVG niet voldoende gewaarborgd of aangetoond en voldoet IAB Europe niet aan andere verplichtingen die gelden voor partijen die op grote schaal persoonsgegevens verwerken.

Volgens de GBA kan het TCF ervoor zorgen dat een grote groep burgers de controle over hun persoonlijke informatie verliest. De Belgische privacytoezichthouder heeft daarom een boete van 250.000 euro opgelegd. Daarnaast heeft IAB Europe twee maanden de tijd gekregen om een actieplan voor te leggen om corrigerende maatregelen door te voeren.

Controle over persoonsgegevens terugkrijgen

"De verwerking van persoonsgegevens (bijv. gebruikersvoorkeuren vastleggen) onder de huidige versie van het TCF is niet in overeenstemming met de AVG, wegens een inherente inbreuk op het beginsel van behoorlijkheid en rechtmatigheid. Men vraagt mensen om hun toestemming te geven, terwijl de meesten van hen niet weten dat hun profielen dagelijks talloze keren worden verkocht om hen aan gepersonaliseerde advertenties bloot te stellen", zegt Hielke Hijmans van de GBA.

Hijmans voegt toe dat de beslissing van de GBA alleen betrekking heeft op het TCF en niet op het hele Real Time Bidding-systeem, maar die grote gevolgen zal hebben voor de bescherming van persoonsgegevens van internetgebruikers. "De orde in het TCF-systeem moet worden hersteld, zodat gebruikers weer controle over hun gegevens krijgen", aldus de voorzitter van de Geschillenkamer van de GBA.

Verwijderen

Het Irish Council for Civil Liberties meldt dat het TCF op tachtig procent van de Europese websites wordt gebruikt. Als gevolg van de uitspraak moet alle data die via het TCF is verzameld worden verwijderd door de meer dan duizend bedrijven die van het framework gebruikmaken. Het gaat onder andere om de advertentietakken van Amazon, Google en Microsoft, aldus de Ierse burgerrechtenbeweging.

Reactie IAB Europe

IAB Europe laat in een reactie weten dat het zich niet kan vinden in het oordeel van de GBA dat het in de context van het TCF een verwerkingsverantwoordelijke is. "We vinden deze constatering juridisch onjuist en zal grote onbedoelde negatieve gevolgen hebben die verder dan de digitale advertentie-industrie gaan. We overwegen alle mogelijkheden met betrekking tot het instellen van beroep."

Reactie Bits of Freedom

"Dit is een grote winst. Niet voor ons, maar voor alle internetgebruikers in heel Europa" zegt Evelyn Austin, directeur van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. "Iedereen werd gek van al die pop-ups die je bij een bezoek aan een website te zien kreeg. Nu heeft de toezichthouder bepaald dat dit illegaal is, en zullen advertentiebedrijven naar een meer privacyvriendelijke manier van opereren moeten gaan zoeken. Daar zijn we ontzettend blij mee."

Volgens Bits of Freedom maken bijna alle websites in Europa gebruik van het advertentiesysteem. "Dus deze uitspraak betekent dat advertentiepartijen zoals Google en Amazon, op zoek moeten naar een nieuwe manier om advertenties te plaatsen."

Weet u precies wat er via uw website op de computer van uw bezoeker wordt geplaatst? Of wat er via uw website naar derde partijen gecommuniceerd bent? Weet u zeker dat u binnen de regels van de AVG opereerd? De verantwoordelijkheid kunt u niet zomaar bij de webbouwer of hoster leggen, immers de mensen bezoeken uw site. Met Reflectiz kunt u precies zien welke data en cookies waar vandaan komen en waar dit eindigd, u kunt gericht vragen stellen aan uw webbouwer en compliance aantonen wanneer erom gevraagd wordt.

Naar de Reflectiz pagina
02/02/2022

Duitse tankopslaggroep Oiltanking platgelegd door cyberaanval

Lees het originele artikel hier
Cyber Defense

De Duitse tankopslaggroep Oiltanking is platgelegd door een cyberaanval, waardoor alle laad- en lossystemen van het bedrijf buiten gebruik zijn. Hierdoor is het niet mogelijk om tankwagens te laden en benzine aan tankstations te leveren. Oiltanking is één van de grootste onafhankelijke aanbieders van tankruimte voor olie, chemicaliën en gassen wereldwijd.

In 2019 bedroeg de totale overslag zo'n 155 miljoen ton. De aanval heeft niet alleen gevolgen voor tankstations in Duitsland, maar ook voor bedrijven zoals Shell. In Duitsland exploiteert Oiltanking in totaal dertien tankparken. Voor zover bekend is er geen risico op een volledige uitval van de tankbevoorrading in Duitsland. Shell stelt dat de gevolgen worden opgevangen door gebruik te maken van alternatieve oplaadpunten.

De aanval, die dit weekend werd ontdekt, heeft ook it-systemen van oliehandelaar Mabanaft geraakt. De volledige omvang van het incident is nog onduidelijk, zo melden Handelsblatt en WirtschaftsWoche. Mabanaft behoort net als Oiltanking tot de Marquard & Bahls Group, die in 2020 een omzet van ongeveer 9,2 miljard euro had. Verdere details over de aanval zijn niet openbaar gemaakt, maar sommige experts vermoeden dat het om een ransomware-aanval gaat.

Test zelf zo vaak als u wilt of uw systemen gevoelig zijn voor cyberaanvallen met Cymulate

Naar de cymulate pages
Load more