Breaking News

•••  All important news related to new attacks and see the solutions we can offer you  •••

24/06/2022

Cybermaatregelen in meer sectoren maken Nederland en EU digitaal veiliger

Lees het originele artikel hier
Cyber Defense

Beter beveiligde netwerk- en informatiesystemen en een meldplicht voor ernstige cyberincidenten moeten de digitale veiligheid in de Europese Unie (EU) flink gaan verhogen. De belangrijkste spelers in de levensmiddelensector (industriële voedselproductie en distributie zoals grotere supermarktketens), maar ook partijen in de chemische- en maakindustrie, afvalverwerking, post- en koeriersdiensten en datacenters moeten vanaf medio 2024 passende cybermaatregelen gaan nemen. De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben vandaag een politiek akkoord bereikt over de herziening van de zogenoemde EU Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB2). Nederland zet zich al jaren in voor passende Europese afspraken op dit gebied.

 

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) stelt dat cyberincidenten niet stoppen bij de landsgrenzen: “We zijn steeds meer afhankelijk van digitale processen, zeker nu we sinds corona steeds meer thuiswerken. Daarnaast zien we een groeiende digitale dreiging van zowel criminelen als statelijke actoren die, met een oorlog aan de oostgrens van Europa, voorlopig nog niet af gaat nemen. Het is daarom nu noodzakelijk om een volgende stap te zetten om het niveau van cybersecurity in de EU te verhogen. Hiermee voorkomen we dat digitale incidenten onze maatschappij ontwrichten.”

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “We moeten alert zijn op de risico’s van cyberaanvallen. De impact kan groot zijn, zoals lege schappen in de winkels of uitval van industriële productie. Digitale veiligheid regelen, blijft een eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en consumenten. Maar met deze wetgeving kunnen we wel een stap zetten om te zorgen dat het niveau van cyberbeveiliging omhoog gaat bij (middel)grote partijen in meer belangrijke sectoren.”

 

Verbetering cyberbeveiliging toeleveringsketen en afhandeling incidenten

Onder de huidige richtlijn zijn aanbieders van essentiële diensten (zoals banken, drinkwater, energie) en digitale partijen (zoals clouddiensten, online marktplaatsen) door de Rijksoverheid al aangewezen om maatregelen te nemen voor hun digitale veiligheid en ernstige cyberincidenten te melden. Hierop is ook toezicht. Het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum, ministerie van JenV) geeft bijstand en advies aan de essentiële diensten en het CSIRT DSP (Computer Security Incident Response Team, ministerie van EZK) doet dit voor de betreffende digitale dienstverleners.

Vanaf medio 2024 wordt het aantal sectoren fors uitgebreid. De herziene NIB2-richtlijn kent dan twee categorieën: essentiële aanbieders en belangrijke aanbieders. Bij de essentiële aanbieders, voornamelijk partijen uit Nederlandse vitale sectoren, is het toezicht straks proactief. Bij de belangrijke aanbieders vindt het toezicht achteraf plaats, als er aanwijzingen zijn dat er sprake is van een incident. Dit zijn voornamelijk (middel)grote partijen, waarbij verstoring geen zeer ernstige maatschappelijke of economische gevolgen zal hebben. Naast de meldplicht moeten alle aanbieders die onder de herziene richtlijn gaan vallen ook veiligheidsmaatregelen gaan nemen; de zogenaamde zorgplicht. Het gaat dan onder andere om het verhogen van de beveiliging van hun toeleveringsketen en het op orde brengen van de wijze van afhandeling van cyberincidenten.

Begin nu al!

Wacht niet tot het u aan de wetgeving moet voldoen. U kunt vandaag al beginnen door zelf uw security maatregelen te valideren met Cymulate, uw leveranciers te onderzoeken met Rescana en uw website in de gaten te houden met Reflectiz . Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact met ons op
24/06/2022

Datalek gemeente Veenendaal door technische handeling softwareleverancier

Lees het originele artikel hier
Software Security

Een technische handeling door een softwareleverancier heeft bij de gemeente Veenendaal voor een datalek gezorgd, zo heeft de gemeente zelf bekendgemaakt. In maart van dit jaar waarschuwde een inwoner van Veenendaal de gemeente voor een datalek in het raadsinformatiesysteem. In dit systeem worden documenten en verslagen van de gemeenteraad opgeslagen.

Uit het onderzoek dat na de melding volgde bleek dat door een technische handeling van de leverancier van het raadsinformatiesysteem tijdelijk geheime documenten en documenten met persoonsgegevens, bestaande uit namen en adresgegevens, online hebben gestaan. Het ging om documenten van voor 2019. Volgens de gemeente lijkt het erop dat in totaal acht ip-adressen, waaronder de melder van het datalek, documenten uit 2016 hebben ingezien.

"Het actief verspreiden, publiceren of op enige manier openbaar maken van geheime informatie van de gemeenteraad is strafbaar. De gemeente roept eenieder die deze informatie in bezit heeft dan ook op om zorgvuldig met deze informatie om te gaan", zo laat de gemeente weten. Om wat voor soort technische handeling het precies ging en van hoeveel mensen de gegevens zijn gelekt is niet bekendgemaakt.

Volgens de gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem passende maatregelen genomen om soortgelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Ook zegt de gemeente dat het zelf voorzorgsmaatregelen heeft genomen, zoals het aanpassen van de procedure voor het beschikbaar stellen van brieven met daarin persoonsgegevens. De melding van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens is inmiddels afgehandeld (pdf).

Wilt u er zeker van zijn dat uw klanten niet te prooi vallen aan de kwetsbaarheden in uw product? Met Checkmarx kunt u de code controleren terwijl u nog aan het bouwen bent. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact met ons op
20/06/2022

Ransomware-aanval gemeente Buren via gestolen inloggegevens leverancier

Lees het originele artikel hier
Cyber Defense

De ransomware-aanval op de gemeente Buren van afgelopen april waarbij gevoelige informatie van inwoners werd gestolen en gepubliceerd kon plaatsvinden doordat de aanvallers over de inloggegevens van een leverancier beschikten. Voor dit account was geen tweefactorauthenticatie (2FA) ingesteld, waardoor de aanvallers alleen aan een gebruikersnaam en wachtwoord voldoende hadden. Verdere details over het soort account en de leverancier in kwestie zijn niet gegeven.

Bij de aanval werd zeker honderddertig gigabyte aan data buitgemaakt. Het ging onder andere om identiteitsbewijzen. Op de getroffen systemen stonden kopieën van ruim 1300 identiteitsbewijzen. Om misbruik te voorkomen geeft de gemeente getroffen inwoners de mogelijkheid om hun identiteitsbewijs kosteloos te vervangen. Op dit moment zijn er al ruim duizend inwoners aangeschreven met het aanbod hun identiteitsbewijs te laten vervangen.

De gemeente Buren zegt dat het op advies van specialisten niet is ingegaan op verzoeken van de aanvallers tot contact. "Naar alle waarschijnlijkheid zou er om losgeld zijn gevraagd. Er is daarover niet met de hackers onderhandeld. Ook omdat de Rijksoverheid zich uitgesproken heeft tegen betaling van losgeld bij datadiefstal", zo laat de gemeente weten. De aanvallers claimen dat ze vijf terabyte aan data hebben buitgemaakt.

"Bij onze beveiliging volgen we de richtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De gemeente kon na de ransomware-aanval meteen doordraaien, omdat de back-upstrategie op juiste wijze is ingericht. Ten aanzien van de monitoring liep ten tijde van de hack nog een inkooptraject dat nog niet was afgerond. Samen met de experts hebben we inmiddels de monitoring van systemen ingericht", zegt burgemeester Josan Meijers.

De aanvallers publiceerden honderddertig gigabyte aan gestolen data op internet. "Helaas kunnen we niet uitsluiten dat meer gegevens opduiken op het darkweb. De gemeente is alert op signalen van schendingen van vertrouwelijkheid van gegevens als gevolg van de hack", zo laat Meijers verder weten. De gemeente werkt nog aan een openbare versie van het onderzoeksrapport naar de aanval.

Houd zelf uw leveranciers in de gaten met Rescana, TPRM platform

Neem contact met ons op
Load more