Cloud Security

Cybercriminaliteit doet zich voor in allerlei vormen. Natuurlijk vindt er nog steeds pesterij plaats, waarbij een virus of een worm de IT-beschikbaarheid verstoort of zelfs een compleet IT-landschap platlegt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfscontinuïteit. Daarnaast zijn cybercriminelen er steeds meer op uit om informatie te stelen. Enerzijds om die op het darkweb door te verkopen, of voor direct financieel gewin.

Daarom is de beveiliging van informatie - ook wel infosec genoemd -  een van de belangrijkste focuspunten van Cert2Connect. Hiertoe zetten we tools in als Checkmarx, Reflectiz of Rescana en hebben we services ontwikkeld als Cyber Security Coaching en Application Security Consulting. Veel cloud-native toepassingen en security zijn technisch van aard, maar bij informatie security staat de data centraal.

Cert2Connect
Oplossing
Reflectiz

Reflectiz

Reflectiz

3rd party apps risicobeheer van je (e-commerce) website. Controle over alle code van de website zoals het draait in de browser van de bezoeker. Geen blind spots meer!

Lees verder
Oplossing
Rescana

Rescana

Rescana Attack Surface And Third Party Risk Management biedt bedrijven de zekerheid dat zij controle hebben over de risico's die zij lopen door samenwerking met derden.

Lees verder
Service

Cyber Security Coaching

Veel organisaties kijken als IT-beheerder naar cyber security. Cyber security coaching gaat verder dan het creëren van awareness. Onze coaching is pragmatisch en we hanteren begrijpelijke taal.

Meer weten

Belangrijkste Beveiligingsmogelijkheden

Er is minder focus op rode en blauwe teams en meer aandacht voor wet- en regelgeving, zoals de AVG of de NIS2. De inspanningen van de experts van Cert2Connect zijn in dit kader gericht op het veiligstellen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data.

In cyber en cloud security in het algemeen en informatiebeveiliging in het bijzonder hangt alles samen met elkaar. Daarom overlappen de tools die wij inzetten bepaalde services en diensten. Ons portfolio is zo samengesteld dat het cyberweerbaarheid over de hele breedte bestrijkt. Neem contact met ons op om te onderzoeken hoe wij jouw bedrijf kunnen helpen op het gebied van cyber en cloud security.