OVERKOEPELEND RICHTEN WE ONZE FOCUS OP DE VOLGENDE VIER GEBIEDEN:

APPLICATION SECURITY

APPLICATION SECURITY

Cert2Connect heeft een sterke focus op application security. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat veel, zo niet de meeste, zwakheden ontstaan bij de ontwikkeling van applicaties.

Deze focus keert terug in veel van onze ondersteuning bij bedrijven en organisaties. We hebben een breed aanbod voor de beveiliging van applicaties.

Voor application security zetten we veelvuldig oplossingen in om zo vroeg mogelijk al tijdens het ontwikkelproces kwetsbaarheden te ontdekken voor dat een software release naar productie toe gaat. En operationeel volledig integreerbaar binnen DevOps.

Learn more
SUPPLY CHAIN SECURITY

SUPPLY CHAIN SECURITY

Steeds meer IT-afdelingen transformeren naar een regieorganisatie. Het leeuwendeel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door leveranciers.

Dat betekent dat het aantal supply chains groeit en dat deze ketens langer worden. Cert2Connect maakt daarom werk van Third Party Risk Management (TPRM) en Attack Surface Management (ASM).

Een oplossing als Rescana springt mooi in op supply chain security risico's.

Bovendien geeft Continuous Web Threat Management van Reflectiz inzicht in je Web Supply Chain Risk.

Learn more
CYBER SECURITY

CYBER SECURITY

Cyber security is geen luxe, maar bittere noodzaak. Je wilt alles binnen jouw vermogen in het werk stellen om te voorkomen dat cybercriminelen een zwakke plek in jouw systemen misbruiken.

De gevolgen van een aanval kunnen desastreus zijn. Niet alleen in financiële zin, maar ook qua imago en qua menselijk leed.

Cert2Connect benadert cyber securityals één ecosysteem, omdat het raakt aan alle bedrijfsprocessen en alle systemen. Belangrijke tools hierbij zijn Cymulate's Breach & Attack Simulation (BAS) en Cynet 360 XDR voor uitgebreide detectie en respons - automatisch.

learn more
CLOUD SECURITY

CLOUD SECURITY

De beveiliging van informatie is een van de belangrijkste focuspunten van Cert2Connect.

Hiertoe zetten we tools in als Checkmarx, Reflectiz of Rescana en hebben we services ontwikkeld als Cyber Security Coaching en Application Security Consulting.

Veel cyber securityand cloud-native toepassingen zijn technisch van aard, maar bij informatiebeveiliging staat de data centraal.

Learn more