Loading...
Vaultive

Al uw gevoelige data in de cloud continu en adequaat beveiligd

Wilt u er zeker van zijn dat de data in de cloud onleesbaar is voor anderen? Voorkom ongewenst uitlekken of diefstal van data of gevoelige bedrijfsinformatie en/of privégegevens door oneigenlijke toegang van derden tot data in zakelijke cloudtoepassingen

Bereid u voor op de nieuwe EU Privacy/GDPR verordening en een vergaande meldplicht voor datalekken door een goede compliance en verminder uw risico’s op het uitlekken van vertrouwelijke berichten, informatie en bestanden.

De Cloud Security Alliance (CSA) beveligingsimplementatie leidraad geeft aan dat het cruciaal is dat de klant - niet de cloud service provider - verantwoordelijk is voor de beveiliging en encryptie protectie controls van zijn eigen organisatie. Bovendien bepaalt de CSA leidraad dat zodra de gegevens veilig worden verzonden naar een cloud service provider, deze op een veilige manier opgeslagen, verzonden èn verwerkt moeten worden.

Met de toepassing van Vaultive encryptietechnologie wordt de informatie in zakelijk cloud toepassingen volledig versleuteld. Kosteneffectief beheer zonder extra software installatie op gebruikersapparaten of verandering in email gebruikerservaring. Bovendien zijn de encryptiesleutels volledig in uw eigen bezit en voldoe daarmee aan CCM V3.0 control ID EKM-04.
 

Kenmerken eigenschappen en voordelen van Vaultive

> 1. Architectuur van de oplossing
Architectuur van de oplossing

Het Vaultive cloud encryptie-platform is gebouwd op een proxy-architectuur bestaande uit een software-gebaseerde oplossing die kan draaien op standaard fysieke hardware of een virtueel beeld, en kan worden ingezet zowel binnen het eigen bedrijf of bij een vertrouwde derde partij.

 
> 2. Werken zoals u gewend bent
Vaultive bewaart de rijke functionaliteit van Exchange inclusief de support van de volledige Outlook client en server eigenschappen. Mailbox, kalender, taken, persoonlijk archief  en publieke mappen kunnen allemaal worden versleuteld.

Vaultive biedt verschillende niveaus van integratie en compatibiliteit met de Exchange Online en de Microsoft-cloud-omgeving, waaronder native functionaliteit van Exchange Online, zoals eDiscovery en archivering, administratie en beheer voor Office 365 (inclusief een ondersteunende  uitgaande PowerShell-interface en Microsoft Active Directory integratie).

Dat geldt ook voor de andere toepassingen zoals Dynamics CRM Online, Yammer, Box Enterprise, Skydrive Pro en de andere Saas platformen ondersteund door Vaultive waaronder Sharepoin Online and SAP Succesfactors
> 3. Grondige gegevensbeveiliging en risicobeperking
Vaultive's cloud data beveiligingsmogelijkheden isoleren gegevens grondig tegen onbevoegde toegang of gerichte aanvallen omdat cloudgegevens worden versleuteld voor de gehele duur van hun levenscyclus (tijdens opslag, transport en bewerking) waarbij de eigen organisatie de controle en het eigendom behoudt over de encryptiesleutels.

Alleen nutteloos versleutelde tekst is zichtbaar voor een kwaadaardige entiteit die zich toegang verschaft heeft tot de gegevens, of het nu een hacker is of een malafide werknemer die werkt voor de cloud service provider. Dit geldt ook voor het geval van gegevensvermenging in een virtuele omgeving met meerdere klanten waar andere klantorganisaties alleen blootgesteld worden aan nutteloze versleutelde tekst.
 
> 4. Maakt naleving van de regelgeving makkelijker
Naleving van de wettelijke eisen voor garanties met betrekking tot gegevensbescherming wordt effectief geadresseerd door middel van Vaultive’s gepatenteerde versleutelingstechnologie.  Deze Vaultive technologie combineert de 256-bit AES-encryptie standaard met extra lagen van veiligheid, terwijl de IT-afdeling van de organisatie controle behoudt over de encryptiesleutels. De gegevens in de cloud blijven altijd versleuteld, of ze nu in overdracht, in opslag of in bewerking zijn.

Vaultive breidt encryptie effectief uit naar cloud-applicaties die het vanuit zichzelf niet doen. Met Vaultive wordt compliance met informatiebeveiligingsregels voor bedrijven en instellingen eenvoudig.
 
> 5. Voorkomt ongeoorloofde openbaarmaking van gegevens
Volgens de wet zijn cloud service providers gedwongen om te voldoen aan gegevensopenbaarmaking verzoeken van wetshandhavingsinstanties, ongeacht een dagvaarding of een gerechtelijk bevel. In sommige gevallen kunnen providers niet in staat zijn de openbaarmaking te melden aan de eindgebruiker.

Wanneer Vaultive’s encryptie is toegepast zal de cloud service provider versleutelde gegevens overhandigen die alleen gedecodeerd kunnen worden met de sleutel waarover de eindgebruikersorganisatie of vertrouwde derde partij beschikt. Het resultaat is dus dat deze dagvaardingen of andere verzoeken moeten worden gericht naar het bedrijf dat de gegevens bezit, precies zoals het vandaag plaatsvindt voor opgeslagen gegevens binnen het bedrijf.
> 6. Internationale Privacy en Gegevensopslaglocatie Regelgeving
Internationale organisaties worden geconfronteerd met de uitdaging van de naleving van een veelheid van steeds meer privacy en gegevensbescherming opslaglocatie regelgeving. Naleving vereist vaak een mandaat om dure infrastructuur in elk rechtsgebied toe te voegen wat resulteert in een sterke stijging van de kosten en een afname van efficiëntie.

Vaultive ondersteunt meerdere exemplaren van haar versleutelingstoepassing in geografisch gedistribueerde omgevingen. Organisaties met meerdere data opslaglocatievereisten kunnen in elk rechtsgebied een appliance van Vaultive implementeren en te onderhouden. Gegevens worden door Vaultive versleuteld in elk rechtsgebied volgens de eisen en voorschriften van het betreffende grondgebied, en encryptiesleutels worden beheerd binnen dat grondgebied.
> 7. Integreert in bestaande bedrijfsomgevingen
Vaultive integreert met Enterprise services zoals Active Directory Federation Services, archiveringssystemen en bedrijfs-back-up oplossingen. Bovendien zijn Vaultive’s data controls ontworpen om in tandem te werken met standaard emailbeveiligingstechnologie, zoals malware en antivirus bescherming via Office 365 en Exchange Online.

Vaultive kent een hoge schaalbaarheid en wordt ingezet op virtuele machines of aangewezen fysieke servers, daarbij functionerend als proxy die kan worden ingezet op eigen bedrijfslocatie, bij vertrouwde derde partij of in een VPN. Terwijl de gegevens de proxy doorlopen worden deze versleuteld aan de rand van het vertrouwde bedrijfsnetwerk voordat ze worden getransporteerd naar de cloud service provider. De gegevens worden ontcijferd wanneer ze de proxy passeren terug naar de gebruiker.
> 8. Naadloos voor eindgebruikers en de cloud service provider
Vaultive wordt geïmplementeerd en beheerd door de IT afdeling van een organisatie. Het is volledig naadloos voor zowel eindgebruikers als de cloud provider.

De Vaultive installatie is geheel vrij van agent software en heeft geen gebruikersapplicatie installatie. Eindgebruikers blijven hun e-mail gebruiken precies zoals ze daarvoor deden en er is geen opleiding van de gebruikers nodig. Ook zijn geen wijzigingen nodig op de Exchange-server draaiende bij de cloud service provider. Core server-side verwerking is bewaard gebleven, zoals zoeken, sorteren, indexering en de mogelijkheid om rapporten te genereren.

Out of the box installatie van Vaultive appliance voor bestaande en nieuwe mailboxen in Office365 of Hosted Exchange.
> 9. Persistent encryptie technologie en sleutel management
Vaultive bewaart bepaalde kenmerken van de gegevens, zodat het kan worden doorzocht, gesorteerd, geïndexeerd, en op andere wijze bewerkt kan worden in de cloud zonder ooit te worden gedecodeerd. Vaultive maakt gebruik van haar gepatenteerde vorm voor cryptografische gegevens om de 256-bit AES-encryptie industrienorm aan te vullen.

Vaultive’s out-of-the-box implementatie vraagt slechts om een enkele sleutel om het voor de IT mogelijk te maken hetzelfde niveau van controle over gegevens in de cloud te krijgen zoals dat ook gebeurt in de eigen bedrijfsomgeving. Indien nodig kan Vaultive extra spreiding bieden voor een specifieke groep van gebruikers of bepaalde regio's.

Vaultive biedt een compleet systeem voor het veilig implementeren, beheren, intrekken, en rouleren van encryptiesleutels.

Kies voor optimale bescherming van uw gegevens in de cloud

Ga voor Vaultive persistent encryptie: behoud het gegevenseigendom en blijf in control

Met Vaultive voor Hosted Exchange/Office 365 en andere Saas platformen kunnen organisaties eindelijk profiteren van de cloud met behoud van volledige eigendom van en zeggenschap over gevoelige informatie. Uniek is Vaultive’s implementatie van 256-bit AES-encryptie dat data-in-rust, data-in-overdracht èn data-in-bewerking versleutelt in een formaat dat kan worden doorzocht, gesorteerd en geïndexeerd, waarbij de eigen organisatie aantoonbaar de controle heeft over de encryptiesleutels.

De cloud provider beheert en verwerkt alleen de versleutelde data. Lekkage van leesbare gegevens via malafide en oneigenlijke toegang door derden is daarmee uitgesloten. Ook ongevraagd zonder uw medeweten en toestemming verstrekken van uw mailboxinhoud of andere cloudapplicatie data aan officiële instanties is dus uitgesloten.

Met implementatie van de Vaultive oplossing voldoet u aan de ’best practices’ leidraad van de Cloud Security Alliance (CSA) voor email security in de cloud. U brengt uw organisatie in lijn met compliance en privacy richtlijnen van onder meer WBP/GDRP, NEN7510, PCI en andere wet- en regelgeving.
 

Downloads

Verplicht

Contactpersoon (verplicht)

Bedrijfsnaam (verplicht)

Email adres (verplicht)


Voer a.u.b. de anti-spam code in