CYBER RISICOBEHEER: Sta je voor één van deze uitdagingen?

We hebben het antwoord voor je. Neem contact met ons op voor een demo.

Cyber Risk Self-Assessment van de internet-footprint

De uitdaging

Bedrijven migreren snel naar de cloud, breken hun perimeterverdediging en verliezen hun internet footprint-inventaris uit het oog.
 

De oplossing

Automatische en continue detectie van bedrijfsmiddelen in de cloud is een voorwaarde voor een succesvolle beoordeling. Ontdekte activa ondergaan een continue veiligheidsbeoordeling om een actuele risicoscore te geven.

On-boarding van partners

De uitdaging

Bedrijven werken wekelijks samen met meerdere partners, vaak honderden. Bij partnerselectieprocessen zijn vaak meerdere kandidaten betrokken, die elk een snelle voorlopige cyberrisicobeoordeling vereisen.
 

De oplossing

Rescana biedt automatische en onmiddellijke risicobeoordeling die een snelle instap mogelijk maakt.

Doorlopend risicobeheer van partners

De uitdaging

Partners vertonen verschillende volwassenheidsniveaus van beveiligingssystemen en vaak inconsistente rapportage van hun risico’s. Het sturen van auditteams is traag en duur en vertraagt de bedrijfsuitvoering.
 

De oplossing

Automatische en continue detectie van bedrijfsmiddelen in de cloud is een voorwaarde voor een succesvolle beoordeling.
Vragenlijsten worden beheerd via het systeem, waardoor het handmatige werk wordt verminderd en de automatische beoordeling wordt aangevuld.

Beoordeling van de naleving van regelgeving

De uitdaging

Nieuwe en evoluerende regelgeving zoals GDPR/AVG vereisen cyberrisicobeheer van het bedrijf en zijn partners.
Nooit eindigende verzoeken om controle van het bedrijfsrisico.
 

De oplossing

Rescana biedt automatische continue en objectieve beoordeling, in overeenstemming met het bedrijfsbeleid. Rescana maakt het delen van beoordelings- en auditresultaten mogelijk.

Cyber Risk Self-Assessment voor fusies en overnames

De Uitdaging

Bedrijven zijn vaak betrokken bij fusies en overnames of andere due diligence-processen die een veiligheidsrisicobeoordeling van het bedrijf of het potentiële doel vereisen.
Onmiddellijke beoordeling is vaak een belangrijk vereiste.
 

De Oplossing

Het geautomatiseerde zelfevaluatie- en vragenlijstsysteem van Rescana maakt het mogelijk om onmiddellijke risicobeoordeling te krijgen - tegen minimale kosten.