CD-Cyber-Attack-Surface-Analysis-SaaS-th.png

Continuous Attack Surface Testing

Je kunt niet beschermen wat je niet weet

Het CyCognito Continuous Attack Surface Testing (CyCAST) Platform is de eerste volledig geautomatiseerde, cloudgebaseerde beveiligingstestservice die de verkennings-technieken van aanvallers simuleert om beveiligingsrisico's in de wereldwijde IT-infrastructuur te ontdekken, inclusief niet alleen kwetsbaarheden voor servers en toepassingen, maar ook misconfiguraties van software, authenticatie- en encryptiezwakheden, phishing-bedreigingen en andere risico's.

Het CyCAST-platform pakt de grote tekortkomingen van legacy beveiligingsproducten aan door beveiligingsteams in staat te stellen hun gehele aanvalsoppervlak in kaart te brengen en hun blootgestelde aanvalsvectoren te identificeren. In plaats van te vertrouwen op handmatige invoer gericht op de doelen, voert het CyCAST Platform continu het verkenningsproces uit om de blinde beveiligingsplekken van de organisatie te ontdekken, ongeacht waar hun bedrijfsmiddelen worden ingezet of hoe ze worden beheerd. Net als een echte aanvaller werkt het CyCAST-platform volledig extern zonder enige implementatie of integratie.

 

Voordelen voor het Beveiligingsteam

Het CyCAST Platform biedt beveiligingsteams krachtige voordelen in vergelijking met verouderde beveiligingstests, zoals kwetsbaarheidsbeoordelingen en pentesten:

  • Global Asset Discovery ontdekt niet alleen beheerde bedrijfsmiddelen (IP's en domeinen), maar ook onbekende en onbeheerde bedrijfsmiddelen, cloudgebaseerde bedrijfsmiddelen, externe componenten en verlaten omgevingen.
  • Deep Risk Analysis detecteert niet alleen CVE's, maar ook software-misconfiguraties, authenticatie- en encryptiezwakheden, gevoelige gegevensblootstelling, phishing-bedreigingen en andere risico's
  • Continue Analyse Op Cloud gebaseerd analysesysteem dat continu, extern en autonoom werkt - niet handmatig of periodiek
  • Risico-gedefinieerde waarschuwingen verhogen de operationele efficiëntie aanzienlijk met een nieuw risicoscore-systeem op basis van de prioriteiten van een aanvaller, zoals ontdekbaarheid, complexiteit van de exploitatie en potentiële impact
  • Cloud-gebaseerde efficiëntie. Geen integratie. Geen overheadkosten. 100% extern.

 

CyCAST Platform Services

Het CyCAST-platform biedt een volledige suite van cyber risico monitoring services die van cruciaal belang zijn om risico’s te elimineren en beveiligingsoperatie :

  • Aanval Vlak Toewijzing door opsomming van globale activa gekoppeld aan een organisatie
  • Aanval Vector Detectie Prioriteiten lijst met aanvalsvectoren waarvan voorspeld wordt dat ze gebruikt worden door aanvallers
  • Anti-Phishing Intelligence Detectie van phishing-risico's die kunnen worden misbruikt door aanvallers, waaronder gestolen inloggegevens, spoofing van domeinen, DNS-kapingen en andere bedreigingen
  • Beveiligingsbeoordeling Score van de beveiligingstoestand van het aanvalsvlak van een organisatie, inclusief zowel bedrijfs- als externe entiteiten die van invloed zijn op de organisatie.
CyCognito
You Can’t Protect What You Don’t Know