CD-Advanced-Threat-Detection-Response-th.png

Advanced Threat Detection & Response

Een landschap van meerdere beveiligingsoplossingen oplossen

In hun streven om bedrijfsmiddelen te beschermen gebruiken organisaties meerdere beveiligingsoplossingen, proberen ze te anticiperen op potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden voordat ze zich voordoen. Tegelijkertijd wordt het succes en de efficiëntie van de cyberbeveiliging van organisaties beïnvloed door factoren als budget en prioritering van behoeften en risico's. Er ontstaan voortdurend nieuwe bedreigingen, nieuwe nalevingsregels noodzaken nieuwe maatregelen en forensische bewijzen, terwijl financieringsprioriteiten veranderen.

Onder deze omstandigheden tijdens het opzetten van een veilige cyberomgeving zien IT-beveiligingsteams dat ze vaak een verscheidenheid aan verschillende beveiligingsoplossingen moeten gebruiken om te voorzien in hun behoeften op het gebied van detectie, bescherming en incidentrespons. Beveiligingsanalisten brengen uren door met het integreren van de massale informatie die vanuit meerdere beveiligingsoplossingen naar hen toekomt en niet 'dezelfde taal spreken'. Het is gemakkelijk in te zien hoe de zichtbaarheid verloren gaat als de echte bedreigingen verborgen raken in een berg van valse bevindingen.

Tijd dus voor een holistisch antwoord op alle behoeften van de organisatie op het gebied van bescherming en preventie. Cynet 360 verlaagt de beveiligingsuitgaven door meerdere mogelijkheden in één oplossing te bieden en tegelijkertijd de middelen, mankracht en het budget van de organisatie minder te belasten.

Bovendien biedt het 360-platform het hoogste niveau van bedrijfsbeveiliging door indicatoren over verschillende systemen te correleren, waardoor de zichtbaarheid en nauwkeurigheid van detectie in de hele organisatie toenemen, zonder dat er meerdere cyberbeveiligingsoplossingen nodig zijn.

Hoe doen we het

Zonder dat installatie op de eindpunten nodig is, start het Cynet 360-platform over tienduizenden eindpunten in slechts 2 uur. Eenmaal uitgerold begint het platform met het analyseren en correleren van indicatoren over het netwerk, bestanden, gebruikers en eindpunten, het afgeven van risicoklasseringen voor mogelijk afwijkend gedrag, het waarborgen van het laagst aantal valse bevindingen en het verkrijgen van een duidelijk beeld van aanvalsoperaties in de loop van de tijd. Dankzij Cynet 360’s machineleer en mogelijkheden voor geautomatiseerde remediëring worden processen gestroomlijnd en IT-beveiligingspersoneel minder belast.

Het geeft uw organisatie een uitgebreid middel voor het vinden van onbekende, gecamoufleerde bedreigingen die door al beschermende gebieden zijn binnen gekomen. Cynet kan eenvoudig worden geïntegreerd in de bestaande beveiligingsinfrastructuur, waardoor organisaties snel en flexibel kunnen reageren - neutraliserend de onbekende dreigingen, abnormaliteiten en niet van handtekeningen voorziene malware die de bestaande detectieoplossingen hebben omzeild.

De oplossing stelt een risicoclassificatie vast waardoor deze geavanceerde cyberaanvallen nauwkeurig kan detecteren en verhelpen, met de nadruk op zero-day-aanvallen en schadelijke code-activiteit van niet-ondertekende bedreigingen zoals Trojaanse paarden, ransomware, rootkits, virussen en wormen.

 

De Cynet 360 Platform toepassingen

Eindpunt Detectie & Respons (EDR)

Het Cynet 360-platform rolt snel uit en detecteert bedreigingen over duizenden eindpunten in minder dan 2 uur. Als onderdeel van een uitgebreide oplossing correleert Cynet 360 indicatoren en biedt het volledige zichtbaarheid over het gehele bedrijf.

Nauwkeurige detectie van bedreigingen op het eindpunt: met continue monitoring van eindpunten op gedrags- en interactie-indicatoren, aanvallen in het geheugen en verdachte netwerkcommunicatie neemt Cynet de unieke benadering om te denken als een tegenstander. Cynet ziet dreigingsindicatoren waar bedreigingen van tegenstanders proberen binnen te dringen, een compleet beeld gevend van een aanvalsoperatie en bruikbare intelligentie om te detecteren, te blokkeren en te reageren voordat ze schade kunnen aanrichten.

Cynet wordt ook gebruikt voor jacht en validatie op bedreigingen door middel van het doorzoeken en beoordelen van historische en actuele incidentgegevens van eindpunten, alarmen te onderzoeken en te valideren en te reageren op bevestigde bedreigingen.

Vanwege de toegang tot het eindpunt kan automatische of handmatige correctie worden uitgevoerd om kwaadwillende activiteiten te stoppen, waardoor beveiligingsteams van bedrijven een krachtige maar eenvoudige manier hebben om geavanceerde bedreigingen te detecteren, te onderbreken en te beantwoorden voordat ze schade kunnen aanrichten.

Ransomware - Auto-remediëring voor gemoedsrust

Wanneer het Cynet 360-platform ransomware identificeert, wordt het bedreigende item automatisch hersteld en wordt het proces gestopt voordat bestanden of stations worden versleuteld. Zodra het platform de ransomware stopt controleert het of er geen andere bijbehorende bedreigingen overblijven.

Incident Respons

Het Cynet 360 Advanced Threat Detection & Response-platform is een werkpaard voor incident respons teams. De bedreigingen van vandaag zijn complex en multi-gefaseerd, met continu veranderende varianten die traditionele controls omzeilen. Aan de hand van een op de tegenstander gerichte benadering van detectie en zichtbaarheid van indicatoren op eindpunten, gebruikersgedrag, bestanden en netwerkcommunicatie, stelt Cynet het complete beeld van een aanval samen, precies wanneer, waar en welke bedreigingen op de loer liggen en de details daarachter. Reageren op valide bedreigingen kan worden gedaan via automatische of handmatige remediëring, waardoor beveiligingsteams van bedrijven een krachtige maar eenvoudige manier hebben om geavanceerde bedreigingen te detecteren, te onderbreken en te beantwoorden voordat ze schade kunnen aanrichten.

User & Entity Behavior Analytics (UEBA)

Met de gebruikers- en entiteitsgedragsanalyse (UEBA) mogelijkheden van het Cynet 360-platform kunnen IT-beveiligingsteams malafide insiders, besmette accounts en gerichte aanvallen identificeren voordat de schade is aangericht.

Het Cynet 360-platform biedt de unieke mogelijkheid om inzichten in gedrags- en interactie-indicatoren over endpoints, gebruikers, netwerkverkeer en bestanden te monitoren, te analyseren en te verenigen. Dit, samen met het gebruik van UEBA, EDR, misleiding, forensisch onderzoek en meer, stelt Cynet in staat snel binnen bedreigingen, gecompromitteerde accounts en gerichte aanvallen te detecteren, een volledig beeld te creëren van een aanvalsoperatie en nauwkeurig prioriteiten te stellen en risico's te herstellen - vóór schade optreedt.

UBA Verificatie

Gebouwd op de User & Entity Behavior Analytics-mogelijkheid van Cynet 360, stelt UBA Verificatie enterprise-beveiligingsteams in staat om gebruikersactiviteiten te analyseren en ervoor te zorgen dat degenen die toegang hebben tot organisatorische bedrijfsmiddelen, zijn wie ze zeggen dat ze zijn.

Forensisch Onderzoek

Naast eindpunt detectie en respons, gebruikers en entiteit analytiek, analyse van netwerkverkeer en bestandsanalyse, biedt het platform geavanceerde forensische onderzoekmogelijkheden. Waarschuwingen, bedreigingen en de bijbehorende processen kunnen gemakkelijk worden bekeken en bijgehouden in de vriendelijke Cynet gebruikersinterface. IT-beveiligingsteams kunnen verdachte items isoleren en onderzoeken met behulp van de statische of dynamische sandbox van het Cynet-platform. De bedrijfsomgeving wordt veilig gehouden, terwijl beveiligingsmedewerkers een vollediger beeld krijgen van het gedrag van items die hun interesse wekten.

Misleiding

Het Cynet 360-platform plaatst strategisch lokbestanden, lokmappen, lokservers en lokshares voor het lokken van een aanvaller naar vooraf geïmplementeerde vallen. Volgmechanismen geven vervolgens een duidelijk beeld van de activiteiten van aanvallers. Zodra bedreigingen worden geïdentificeerd, maakt het Cynet-platform eenvoudige isolatie, onderzoek en reactie mogelijk om het IT-beveiligingspersoneel snel handmatig te laten ingrijpen of automatisch op te lossen.

Geavanceerde bedreiging detectie en bescherming

Het Cynet 360 Advanced Threat Detection and Response-platform is een krachtig wapen in het detecteren van de geavanceerde cyber bedreigingen van vandaag, zoals Advanced Persistent Threats (APT), geavanceerde malware, zero-day attacks en trojaanse paarden die traditionele, op handtekening gebaseerde beveiligingsmaatregelen gemakkelijk omzeilen.

Gebouwd met behulp van een op de tegenstander gerichte benadering van detectie, stelt Cynet precies de bedreigingen in de aanvalsketen vast. Met zijn krachtige correlatie-engine presenteert Cynet zijn aanvalsresultaten met nihil valse bevindingen en zonder veel ruis, wat de respons voor beveiligingsteams vereenvoudigt om te reageren op incidenten die er echt toe doen. Er kan automatisch of handmatig worden opgelost, daarmee bedrijfsbeveiligingsteams een krachtige maar eenvoudige manier bieden om geavanceerde bedreigingen te detecteren, te verstoren en erop te reageren voordat ze schade kunnen aanrichten.

24/7 CyOps Monitoring en Expertise

Het Cynet 360-platform dat op locatie of vanuit de cloud wordt geïmplementeerd, wordt geleverd met een CyOps monitoring-team, bestaande uit beveiligingsanalisten en forensische experts van wereldklasse die uw team uitbreiden en ondersteunen. CyOps staf monitort metadata en hashes van de Cynet 360-systemen van onze klanten om waarschuwingen te analyseren, richtlijnen te geven en te helpen bij onderzoeken. Deze combinatie van platform- en 24/7 beschikbare deskundigheid verlicht de druk op  de IT-organisatie door de hiaten in kennis en tekort aan mensen op te vullen en actieve ondersteuning te bieden in geval van incidenten. Allemaal in een enkel abonnement. Integreert ook met bestaande SIEM- en SOC-omgevingen.

Verbeter Cyber beveiliging dramatisch onder verlaging van kosten

Alle Cynet 360-mogelijkheden worden geleverd tegen een enkele prijs. Er zijn geen afzonderlijke kosten per module, geen kosten voor CyOps, geen kostbare integratie tussen ongelijksoortige systemen van meerdere leveranciers.

Cynet 360 beschermt enkele van de meest geavanceerde organisaties over de hele wereld. Klanten zijn onder meer grote internationale ondernemingen, maar ook kleinere organisaties met uitgebreide cyberbeveiligingsvereisten, echter met beperkte beschikbaarheid van personeel.

 

EENMALIGE AUDIT ALS BASELINE VOOR SYSTEEMGEZONDHEID

Hoewel Cynet 360 wordt aangeboden als een doorlopende service, hebben veel organisaties behoefte aan uitgebreide beveiligingscontroles in auditvorm. Onze Cynet-audit is het beveiligingsplatform dat organisaties een uitgebreide, eenmalige controle biedt op naleving van de regelgeving of een controle van de systeemgezondheid volgens de eisen van het cyber of informatie beveiligingsbeleid.

Identificeer en neutraliseer scherp de geavanceerde en onbekende bedreigingen die de al aanwezige beschermingsmaatregelen hebben omzeild, zonder een beroep te doen op de minimale organisatorische IT-beschikbaarheid in deze eenmalige audit. Het biedt u ook een gap-analyse over het omzeilen van uw bestaande beveiligingsmaatregelen en -kwaliteit. Omdat de audit zonder client verloopt, in de betekenis er geen agent-installatie nodig is, geeft het een snel dreigingsbeeld door snelle detectie en aandachtige remediëring van onbekende dreigingen.

Cynet onthoudt zich van toegang tot bedrijfs- of privégegevens waardoor het een integere manier van analyse is. Bel ons voor een afspraak voor scoping en bouw een aanbieding voor deze eenmalige beveiligingsaudit op.

Cynet
Holistic security simplified