Breaking News

•••  All important news related to new attacks and see the solutions we can offer you  •••

14/02/2022

Zestien Nederlandse zorginstellingen hadden last van ransomware bij leverancier

Read the original article here
Cyber Defense

Zestien Nederlandse zorginstellingen hadden vorig jaar last van een ransomware-aanval bij een leverancier, zo stelt Z-CERT, het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg. Vandaag presenteerde Z-CERT het tweede cybersecurity dreigingsbeeld voor de zorg en net als in de eerste editie is ransomware aangemerkt als de grootste digitale dreiging voor de zorgsector.

Voor deze editie hebben honderd instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, verzorgings- en revalidatiecentra hun incidentdata in detail gedeeld met de analisten van Z-CERT. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat zestien Nederlandse zorginstellingen in 2021 hinder hebben ondervonden van ransomware-incidenten bij een leverancier en in één geval bij een subleverancier. Van de zestien kregen vijf instellingen zelfs met meerdere incidenten te maken, die voor datalekken, vertragingen in leveringen, stagnatie van onderhoud en ernstige verstoringen van operationele processen zorgden.

Vaak was er sprake van een domino-effect en was er daardoor impact op meerdere zorginstellingen. Z-CERT stelt vast dat dit domino-effect ook speelt op kleinere schaal bij zorgorganisaties met meerdere locaties, de zogenaamde zorggroepen, met een gedeelde it-afdeling. Bij een ransomware-infectie ondervinden alle locaties hinder. In Europa waren er vorig jaar hier vier voorbeelden van, waarbij er impact was op meer dan honderd zorglocaties.

Bij veel van de ransomware-incidenten weten de aanvallers binnen te komen via RDP, kwetsbaarheden in software of door medewerkers malafide bestanden te laten openen. Z-CERT ziet dat vooral kleinere zorginstellingen kwetsbare systemen lang ongepatcht laten. De organisatie verwacht dat de dreiging van ransomware niet zal afnemen en adviseert bij leveranciersmanagement aandacht te besteden aan deze dreiging en de weerbaarheid van de leverancier tegen ransomware-aanvallen in te schatten.

Nog niet zo lang geleden hebben wij een item op onze blog pagina gepost welke beschrijft hoe de rescana oplossing ingezet kan worden om uw leveranciers te bevragen en te monitoren.

Naar de BLOG pagina
14/02/2022

Nederlands bedrijfsleven start officieel met Security Meldpunt

Read the original article here
Cyber Defense

Het Nederlandse bedrijfsleven is vandaag officieel gestart met het Security Meldpunt, dat het delen van dreigingsinformatie automatiseert om zo organisaties voor kwetsbare systemen te waarschuwen. Zo worden er lijsten met ip-adressen en gevonden kwetsbaarheden gedeeld.

Het meldpunt maakt gebruik van het Cleannetworks platform van Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) en het ThreatMatcher Intelligence platform van Connect2Trust voor het delen van gegevens. Informatie over daadwerkelijk kwetsbare systemen wordt niet alleen gedeeld met partijen die zich actief registreren, maar ook ongevraagd met organisaties die dit nog niet hebben gedaan. Aangesloten organisaties kunnen de informatie weer naar hun eigen achterban doorzetten.

Het Security Meldpunt is een initiatief van DIVD, Connect2Trust, NBIP, SURFcert, Ams-IX en AbuseIO. Het Meldpunt zal ook gaan samenwerken met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van de overheid. "We werken er hard aan om informatie breder beschikbaar te maken en werken daarin graag samen met private initiatieven, zoals het Meldpunt", stelt NCSC-directeur Hans de Vries.

Na de lancering met SURFcert, NBIP en Connect2Trust als eerste vertrouwde partijen, willen we zo snel mogelijk dit uitbreiden met andere doordelers zoals bijvoorbeeld CyberVeilig Nederland, FERM (de Rotterdamse haven) en het Digital Trust Center van Economische Zaken”, zo laat Wido Potters weten, voorzitter van het Meldpunt.

De initiatiefnemers zeggen geen winstoogmerk te hebben. Om aansluiting door organisaties zo laagdrempelig mogelijk te maken zijn aan de registratie veelal geen kosten verbonden. Het Meldpunt wordt financieel gesteund door het SIDN Fonds.

Contact
03/02/2022

Toezichthouder: cookiepop-ups advertentie-industrie in strijd met AVG

Read the original article here
Cyber Defense

De cookiepop-ups waar zeer veel websites gebruik van maken voor het plaatsen van trackingcookies zijn in strijd met de AVG, zo heeft de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) bepaald. De websites maken gebruik van het Transparency and Consent Framework (TCF) van het Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe), de branchevereniging voor de advertentie-industrie.

Het TCF is een veelgebruikt mechanisme dat het beheer van gebruikersvoorkeuren voor online gepersonaliseerde advertenties vergemakkelijkt, en dat een sleutelrol speelt bij het zogenaamde Real Time Bidding (RTB). Sinds 2019 heeft de GBA meerdere klachten ontvangen die gericht waren tegen IAB Europe en erover gingen of het TCF wel aan de AVG voldoet.

Het TCF moet organisaties die gebruikmaken van het OpenRTB-protocol helpen bij het naleven van de AVG. Het OpenRTB-protocol is een van de meest gebruikte protocollen voor "Real Time Bidding", waarbij gebruikersprofielen worden geveild voor het verkopen en aankopen van online advertentieruimte. Wanneer gebruikers een website of applicatie bezoeken die advertentieruimte bevat, kunnen techbedrijven via RTB gerichte advertenties laten zien die specifiek zijn afgestemd op het profiel van de betreffende persoon.

Wanneer gebruikers voor het eerst een website of applicatie bezoeken, verschijnt een interface (een Consent Management platform of CMP) waar ze hun toestemming kunnen geven voor het verzamelen en delen van hun persoonsgegevens, of bezwaar kunnen maken tegen verschillende soorten van verwerking op basis van de gerechtvaardigde belangen van adtech-verkopers.

Het TCF vergemakkelijkt, via het CMP, het vastleggen van de voorkeuren van gebruikers. Deze voorkeuren worden dan opgeslagen in een "TC string", die wordt gedeeld met de organisaties die deelnemen aan het OpenRTB-systeem, zodat zij weten waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven of waartegen hij bezwaar heeft gemaakt.

Het CMP plaatst ook een cookie op het apparaat van de gebruiker. In combinatie kunnen de TC string en het cookie worden gekoppeld aan het ip-adres van de gebruiker, waardoor de gebruiker identificeerbaar wordt. IAB Europa is van mening dat het geen verwerkingsverantwoordelijke is, maar dat is volgens de GBA wel het geval. De Belgische privacytoezichthouder stelt dat IAB Europe op verschillende punten de AVG heeft geschonden.

Zo heeft IAB Europe geen rechtsgrond voor de verwerking van de TC string, is de informatie die via de CMP-interface aan gebruikers wordt verstrek te algemeen en te vaag om de aard en de reikwijdte van de verwerking te kunnen begrijpen, is de overeenstemming van het TCF met de AVG niet voldoende gewaarborgd of aangetoond en voldoet IAB Europe niet aan andere verplichtingen die gelden voor partijen die op grote schaal persoonsgegevens verwerken.

Volgens de GBA kan het TCF ervoor zorgen dat een grote groep burgers de controle over hun persoonlijke informatie verliest. De Belgische privacytoezichthouder heeft daarom een boete van 250.000 euro opgelegd. Daarnaast heeft IAB Europe twee maanden de tijd gekregen om een actieplan voor te leggen om corrigerende maatregelen door te voeren.

Controle over persoonsgegevens terugkrijgen

"De verwerking van persoonsgegevens (bijv. gebruikersvoorkeuren vastleggen) onder de huidige versie van het TCF is niet in overeenstemming met de AVG, wegens een inherente inbreuk op het beginsel van behoorlijkheid en rechtmatigheid. Men vraagt mensen om hun toestemming te geven, terwijl de meesten van hen niet weten dat hun profielen dagelijks talloze keren worden verkocht om hen aan gepersonaliseerde advertenties bloot te stellen", zegt Hielke Hijmans van de GBA.

Hijmans voegt toe dat de beslissing van de GBA alleen betrekking heeft op het TCF en niet op het hele Real Time Bidding-systeem, maar die grote gevolgen zal hebben voor de bescherming van persoonsgegevens van internetgebruikers. "De orde in het TCF-systeem moet worden hersteld, zodat gebruikers weer controle over hun gegevens krijgen", aldus de voorzitter van de Geschillenkamer van de GBA.

Verwijderen

Het Irish Council for Civil Liberties meldt dat het TCF op tachtig procent van de Europese websites wordt gebruikt. Als gevolg van de uitspraak moet alle data die via het TCF is verzameld worden verwijderd door de meer dan duizend bedrijven die van het framework gebruikmaken. Het gaat onder andere om de advertentietakken van Amazon, Google en Microsoft, aldus de Ierse burgerrechtenbeweging.

Reactie IAB Europe

IAB Europe laat in een reactie weten dat het zich niet kan vinden in het oordeel van de GBA dat het in de context van het TCF een verwerkingsverantwoordelijke is. "We vinden deze constatering juridisch onjuist en zal grote onbedoelde negatieve gevolgen hebben die verder dan de digitale advertentie-industrie gaan. We overwegen alle mogelijkheden met betrekking tot het instellen van beroep."

Reactie Bits of Freedom

"Dit is een grote winst. Niet voor ons, maar voor alle internetgebruikers in heel Europa" zegt Evelyn Austin, directeur van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. "Iedereen werd gek van al die pop-ups die je bij een bezoek aan een website te zien kreeg. Nu heeft de toezichthouder bepaald dat dit illegaal is, en zullen advertentiebedrijven naar een meer privacyvriendelijke manier van opereren moeten gaan zoeken. Daar zijn we ontzettend blij mee."

Volgens Bits of Freedom maken bijna alle websites in Europa gebruik van het advertentiesysteem. "Dus deze uitspraak betekent dat advertentiepartijen zoals Google en Amazon, op zoek moeten naar een nieuwe manier om advertenties te plaatsen."

Weet u precies wat er via uw website op de computer van uw bezoeker wordt geplaatst? Of wat er via uw website naar derde partijen gecommuniceerd bent? Weet u zeker dat u binnen de regels van de AVG opereerd? De verantwoordelijkheid kunt u niet zomaar bij de webbouwer of hoster leggen, immers de mensen bezoeken uw site. Met Reflectiz kunt u precies zien welke data en cookies waar vandaan komen en waar dit eindigd, u kunt gericht vragen stellen aan uw webbouwer en compliance aantonen wanneer erom gevraagd wordt.

Naar de Reflectiz pagina
Load more